Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Barn och unga

Barnrättsarbetet behöver aktivt efterfråga olika barns erfarenheter och kunskap.

Barn lever med olika förutsättningar och behov. För att säkerställa barns rättigheter och barnets bästa behöver samhällsaktörer vara noga med att barn, oavsett uppväxtvillkor eller funktionsnedsättning, involveras och ges möjlighet att uttrycka sin erfarenhet och vilja.

Funktionsnedsättning i kombination med andra utmanande livsvillkor, som exempelvis ekonomisk utsatthet och utmaningar i föräldraskapet, ökar risken för utsatthet.

Barnkonventionen

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. Det innebär att alla barn har rätt till och ska ha jämlika möjligheter till utveckling, trygghet och möjlighet att komma till tals. Barnets bästa ska alltid vara vägledande i beslut som rör barn.

Flera studier visar att barn med funktionsnedsättning sällan har jämlika möjligheter att vara delaktiga i praktiken. För att leva upp till Barnkonventionens krav behöver aktörer som genomför insatser och fattar beslut som påverkar barn, synliggöra och involvera barn med funktionsnedsättning.

Ungas levnadsvillkor

För unga personer med funktionsnedsättning skiljer sig levnadsvillkoren åt. De har mindre inflytande och makt att utforma sina liv och påverka samhällsutvecklingen än andra unga. För att säkerställa jämlika förutsättningar behövs åtgärder inom flera olika samhällsområden och förbättrat stöd. 

MFD kartlägger levnadsvillkoren för barn och unga ur olika perspektiv. MFD vill också genom sitt stöd, ge aktörer som arbetar med barnrättsfrågor eller som möter barn och unga i sina insatser, verktyg att involvera barn och unga med funktionsnedsättning.

Innehåll för ett inkluderande barnrättsarbete

I det här avsnittet samlar MFD information och stöd för att lyssna och synliggöra barns olika behov för ett inkluderande barnrättsarbete.

MFD har tagit fram verktyg till personer som arbetar med barnrättsfrågor inom kommun, region, myndigheter och organisationer. Verktygen ska bidra till insikter om barn och unga med funktionsnedsättning så att de blir lika synliga som andra barn i barnrättsarbetet.