Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Checklista för ett inkluderande barnrättsarbete

Denna checklista är ett stöd för er som arbetar på myndigheter, i regioner och kommuner med frågor som på olika sätt rör barn. Syftet med checklistan är att ni ska kunna inkludera fler barn i ert barnrättsarbete.

Barn som springer på en äng

Barn berörs inom samhällets alla delar och områden. Frågor som rör barn kan finnas i alla delar av en organisation i form av projekt, aktiviteter, olika typer av åtgärder och beslut etc. I första hand fungerar checklistan för frågor som berör barn som grupp snarare än för individärenden kring ett enskilt barn.

När vi säger fler barn så menar vi barn med funktionsnedsättning eller barn som på något annat sätt inte utgör norm i samhället och som inte alltid blir synliggjorda.

De allra flesta barn med funktionsnedsättning finns där alla andra barn finns, men deras situation, förutsättningar och behov kan ibland skilja sig åt. Det är därför viktigt att i alla frågor som berör barn synliggöra dessa förutsättningar och behov, för att arbetet ska kunna bidra till jämlika levnadsvillkor och lika möjligheter till utveckling, trygghet och delaktighet.

Att använda checklistan

Använd checklistan tillsammans med de material som ni redan använder. Till exempel prövningar av barnets bästa, barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor. Frågorna ger stöd till reflektion i relation till ert egna material.

Det går att använda alla områden och frågeställningar tillsammans eller varje del för sig. Delar av checklistan kan med fördel arbetas in i era befintliga material.

Mer stöd för att använda checklistan finns under Fördjupad information

Normkritiskt perspektiv

Det finns också andra grupper av barn som är en del av samhällets mångfald, men som inte tillhör normen. Även för dessa barn kan situation, förutsättningar och behov skilja sig åt från andra barn.

Byt ut ordet funktionsnedsättning i checklistan mot till exempel flickor för att synliggöra kön, eller utländsk bakgrund för att synliggöra etnicitet. Alla diskrimineringsgrunder fungerar. 

Tänk också på att socioekonomi är en viktig faktor.

Rätt från början

Genom att i allt barnrättsarbete utgå från att alla barn är olika ökar möjligheterna till att ”göra rätt från början”. Det betyder att vi tar fram åtgärder som fungerar för så många som möjligt redan från början.

Om behov och förutsättningar för barn med funktionsnedsättning är inkluderade blir resultatet ofta också bättre för de flesta barn.

På så sätt bidrar användandet av checklistan till att fler barn blir inkluderade från början och att vi slipper göra dyra anpassningar i efterhand.

Utgå från universell utformning

Checklistan

Checka av punkterna nedan för ett inkluderande barnrättsarbete.

Beskriv frågan

Aktuell kunskap i frågan

Att höra barns åsikter i frågan

Två konventioner

Diskussion och analys

Utgå från era svar i checklistan och fundera över hur dessa kan påverka genomförande och resultat i den berörda frågan. Ta hjälp av följande frågor:

Prövning och beslut

Återkoppling

Fördjupad information

Här hittar ni mer information om ett hållbart barnrättsarbete som kan vara till hjälp i att använda de olika delarna av checklistan.  

Beskriv frågan: Barn och unga

Aktuell kunskap i frågan: Läs Barns olika levnadsvillkor och Barn och unga på sidan Ett hållbart barnrättsarbete

Att höra barns åsikter i frågan: Läs Lyssna på experterna på sidan Ett hållbart barnrättsarbete

Två konventioner: Läs Konventioner i barnrättsarbetet på sidan Ett hållbart barnrättsarbete