Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Resultaten från Rivkraft

I Rivkraft har alla paneldeltagare egen erfarenhet av vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning. Genom Rivkrafts enkäter besvarar panelen frågor inom olika samhällsområden om hinder och möjligheter.

På så sätt bidrar de egna erfarenheterna av funktionsnedsättning till MFD:s och andra myndigheters kunskapsunderlag, rapporter och stöd. 

Varje svar innebär värdefull kunskap

Panelens tid och engagemang är en resurs som vi vårdar omsorgsfullt. Målet är att alla frågor till panelen ska ha ett tydligt syfte och att varje svar ska komma till användning.

Paneldeltagarnas integritet är skyddad 

MFD sammanställer och avkodar varje enkät för att skydda paneldeltagarnas integritet och personuppgifter. Därmed kan vi aldrig härleda några svar till enskilda deltagare i Rivkraft.  

Vi redovisar effekten av Rivkraft

Resultat från Rivkraft går att läsa om i följande årliga rapporter och i MFD:s årsredovisning.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 
Resultat från uppföljningen av myndigheter