Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Undersökningspanelen Rivkraft

I Myndigheten för delaktighets undersökningspanel deltar över 3200 personer. Alla som är 18 år eller äldre och har en eller flera funktionsnedsättningar kan anmäla sig till panelen. Deltagarna svarar på enkäterna tre till fyra gånger per år.

Den egna erfarenheten är en av hörnstenarna i MFD:s uppföljning av funktionshinderspolitiken. För att löpande och systematiskt kunna samla in personers egen erfarenhet av funktionsnedsättning har MFD en undersökningspanel, Rivkraft.

Panelen omfattar personer som själva lever med funktionsnedsättning. Genom enkäter som skickas ut några gånger per år ger paneldeltagarna löpande sin syn på hinder och möjligheter inom olika samhällsområden.

Innehåll för Rivkraft

I det här avsnittet samlar MFD information om undersökningspanelen Rivkraft och hur man kan anmäla sig och var en del i MFD:s kunskapsinhämtning. Det finns också information till myndigheter som vill ställa frågor i panelen.