Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglig rekrytering

En tillgänglig rekryteringsprocess ökar möjligheterna för fler att söka och konkurrera om lediga tjänster på myndigheten.

En tillgänglig rekryteringsprocess innebär att till exempel ha tillgängliga digitala annonser och ansökningsformulär.

Ett ansökningsformulär som inte fungerar kan exkludera personer tidigt i processen, exempelvis om en person använder skärmläsare. I utformningen av platsannonsen är det viktigt att formulera innehåll och krav på ett sätt som inte utesluter personer med funktionsnedsättning på ett diskriminerande sätt.

Lokalerna som används för intervjuer behöver vara tillgängliga. Fråga också gärna personen som kallas till intervju om det finns behov av hörslinga eller tolk. Tester som görs, exempelvis personlighetstester, behöver genomföras med digitala verktyg som fungerar för de flesta sökande.

Vid upphandling av rekryteringstjänster är det viktigt att ställa krav på tillgänglighet.

Tillgänglighet i upphandling

Digital tillgänglighet vid rekrytering

Det finns flera olika källor där det går att hitta tillgänglighetskrav för annonser på webben och digitala verktyg för rekrytering. Krav i svensk lag, internationell lag och europeisk standard samt i den vägledning som Myndigheten för digital förvaltning ger är sammankopplade. På deras webbplats finns standarder, vägledningar och stöd.

Digital tillgänglighet hos DIGG

Arbetsgivarens aktiva åtgärder

I diskrimineringslagen finns krav på aktiva åtgärder som riktar sig till arbetsgivare. Aktiva åtgärder handlar om att förebygga diskriminering och att främja lika möjligheter och rättigheter oavsett diskrimineringsgrund. En av diskrimineringsgrunderna är bristande tillgänglighet.

Ett av de områden som berörs av aktiva åtgärder är rekrytering och befordran. Det innebär bland annat att se över om det finns risk för diskriminering. Eller om det finns andra hinder för arbetstagares eller arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter.

Arbetsgivarens ansvar för aktiva åtgärder hos DO

Diskrimineringsombudsmannen har även arbetat fram en guide till aktiva åtgärder som bland annat innefattar området rekrytering och bristande tillgänglighet.

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering hos DO