Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillgänglig verksamhet och förordningen

Här finns stöd för tillgänglighetsarbetet som hjälper myndigheter att leva upp till förordning 2001:526. Stödet vänder sig till alla som har svarat på frågorna i Fokus delaktighet - ett verktyg för en tillgänglig myndighet.

Statliga myndigheter har ett särskilt ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken, enligt förordning 2001:526. Förordningen har två perspektiv. Det ena handlar om att integrera funktionshinderspolitiken i myndighetens uppgift och uppdrag. Det andra handlar om att myndigheten särskilt ska sträva efter att göra verksamheten, lokalerna och informationen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglig verksamhet innebär bland annat att utgå ifrån det funktionshinderspolitiska målet i myndighetens uppdrag och att arbeta systematiskt med att förbättra tillgängligheten i verksamheten. Det handlar även om ansvaret för att samordna arbetet med att förbättra tillgängligheten, samråda med funktionshinderorganisationer, rätten till anställning på jämlika villkor och krav på tillgänglighet i upphandling.