Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

E-tjänster och mobilapplikationer

E-tjänster och mobilapplikationer behöver vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Det bidrar till att fler personer kan ta kontakt med er, ta del av er information och att de kan hantera olika ärenden digitalt.

Idag är den främsta kanalen för information och kommunikation digital. Därför är e-tjänster och mobilapplikationer en central del i verksamheten. För att säkerställa tillgängligheten behöver ni se över hur struktur, kodning, formgivning och innehåll görs.

Inventering av e-tjänster och mobilapplikationer

Genom att inventera tillgängligheten i era e-tjänster och mobilapplikationer kan ni identifiera hinder. Inventeringen ligger sedan till grund för en nulägesanalys. Utifrån analysen prioriterar ni vilka åtgärder som ni ska genomföras för att förbättra tillgängligheten. Inventeringen kan göras etappvis men se till att alla delar inventeras på sikt.

Upphandling som verktyg för att säkerställa tillgänglighet

Ett bra tillfälle att påverka och öka tillgängligheten är vid inköp och upphandling av e-tjänster och mobilapplikationer. Att fler har tillgång till digitala lösningar är centralt för offentliga verksamheter. Ta därför hänsyn till alla människors olika behov när tjänster och system utvecklas eller köps in.

Offentlig upphandling och tillgänglighet

Digital tillgänglighet

Det finns flera olika källor där det går att hitta tillgänglighetskrav för e-tjänster och mobilapplikationer. Krav i svensk lag, internationell lag och europeisk standard samt i den vägledning som Myndigheten för digital förvaltning ger är sammankopplade. På deras webbplats finns möjlighet att ta del av standarder, vägledningar och stöd.

Digital tillgänglighet hos DIGG

Webbseminarium om digital tillgänglighet

Webbseminariet tar upp hur direktivet, lagen, förordningen, föreskrifterna, EN-standarden och WCAG hänger ihop. De förklarar vad och vilka som omfattas, när samt vad man behöver göra för att uppfylla lagkraven och vad som händer om man inte gör det.

Webbseminarium Digital tillgänglighet, 18 nov 2019

Ljud och videoproduktioner

När ni producerar ljud- och videoproduktioner behöver ni tänka på tillgängligheten för att så många som möjligt ska kunna ta del av dem.

Ljud och videoproduktioner