Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ljud- och videoproduktioner

Ljud- och videoproduktioner behöver vara tillgängliga för att så många som möjligt ska kunna ta del av materialet.

Ljud- och mediaproduktioner kan vara ett sätt att underlätta för personer att ta till sig information. Därför är det viktigt att erbjuda undertextade, syntolkade och teckenspråkstolkade versioner av filmer. Det gör det möjligt för fler att ta del av materialet. Undertexter ska helst återge tal och andra ljud samt information om vem som talar.

När det gäller ljudproduktioner på webben går det till exempel att kombinera en webbaserad ljudspelare med samma innehåll i textform.

Rutiner för tillgänglighet

För att säkerställa att ljud- och videoproduktioner tas fram i tillgängligt format underlättar det att ha en rutin för hur detta ska gå till. Det är även viktigt att ställa krav på tillgängligheten vid upphandling. Det kan handla om krav på textning, syntolkning och teckenspråksöversättning.

Krav på tillgänglighet i digitala kanaler

Om ljud- eller videoproduktionerna ska presenteras i digitala kanaler behöver myndigheten följa kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937). Där ingår att undertexta och syntolka video samt erbjuda en transkribering av ljudproduktioner.

Det gäller dock inte för livesändningar. Om livesändningen ska ligga kvar i efterhand behöver den undertextas och syntolkas alternativt transkriberas inom ett par veckor.

Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…), Webbriktlinjer hos DIGG

För att öka tillgängligheten ytterligare kan det även vara bra att teckenspråkstolka videoproduktionerna.

Webbriktlinjer för svenskt teckenspråk hos Isof, Institutet för språk- och folkminnen