Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Allmänna platser

Genom att på kommunnivå säkerställa att tillgänglighetsaspekter finns med när ni utvecklar allmänna platser, blir det möjligt för fler att vistas och röra sig i kommunen och ta del av gemensamma platser.

Fysiska miljöer och platser är inte alltid utformade för alla. Det kan finnas brister i tillgängligheten.

När ni utvecklar och planerar kommunens allmänna platser behöver ni tänka på tillgängligheten så att fler kan ta del av utbudet. Det gäller både vid upprustning och ny-, till- och ombyggnation.

Arbetet kan handla om att tillgängliggöra exempelvis:

  • grönområden
  • idrottsanläggningar
  • parkeringsplatser
  • friluftsområden
  • badplatser
  • lekplatser
  • gator 
  • parker och torg.

Tillgänglighet genom universell utformning

Att planera för allmänna platser som är tillgängliga och användbara är mer effektivt och kostnadsbesparande än att anpassa byggd miljö i efterhand.

Ett sätt att undvika att nya hinder byggs in är att utgå från principen om universell utformning. Då ökar möjligheten att bygga funktionellt, tillgängligt och hållbart från början. Ställ till exempel tillgänglighetskrav i upphandling där kraven med fördel kan utformas i samarbete med användarna.

Lär om politikens mål och inriktning

Arbete med tillgänglighet i befintligt bestånd

För att få kunskap om vad som behöver åtgärdas behöver ni inventera den befintliga miljön. Det innebär att undersöka vilka grupper som inte använder kommunens utbud och varför de inte gör det. Ett bra sätt att få kunskap om möjliga hinder och lösningar är att föra dialog med personer med funktionsnedsättning.

Metodstöd för dialog

Tillgängliga natur- och kultur­områden

Naturvårdsverket har tagit fram ett material för att göra natur- och kulturområden tillgängliga. Här finns stöd för den som upphandlar, planerar och förvaltar.

Tillgängliga natur- och kulturområden hos Naturvårdsverket

Boverket – Tillgänglighet

Boverket har tagit fram en översikt över de regler för tillgänglighet som de ansvarar för. Exempelvis lagstiftning, författningar och annat regelverk.

Tillgänglighet hos Boverket