Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

För dialog med eleverna

För att elever ska känna sig trygga i skolan behöver de också känna sig välkomna och inkluderade. MFD har tagit fram en metodmanual för dialog.

Ung kvinna håller muntlig presentation för liten grupp studenter.

Vid ny- och ombyggnation är det viktigt att involvera eleverna tidigt i planeringen. Genom dialog med elever går det att ta reda på vilka platser som är otrygga idag och vad de har för idéer på lösningar. Elever vill och kan vara med och utveckla skolans miljö.

Att engagera elever bidrar till demokratiska processer. Dessutom ger det eleverna ökat förtroende för demokratin och ökad kunskap om hur det går att påverka. Ett utvecklat arbete med att föra dialog med barn och unga ligger också i linje med Barnkonventionen och skolans likabehandlingsarbete.

Planera dialogen med eleverna så att den är kontinuerlig genom hela byggprocessen och koppla ihop den med skolans elevorganisation.

Mångfald av elever

För att elever ska känna sig trygga i skolan krävs det mer än inte vara rädd för att bli utsatt för kränkningar eller mobbning. Det handlar också om att känna sig välkommen, inkluderad och att trivas i skolan.

Faktorer som kan påverka elevernas upplevelse av trygghet i skola är till exempel kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder och etnisk tillhörighet. För därför dialog med elever med olika förutsättningar för att uppnå bästa resultat.

Se över hur det  i byggprocessen går att inkludera resultat och lärdomar från arbetet med att motverka diskriminering och arbetet med aktiva åtgärder .  

Dialog med elever – en metodmanual

MFD har tagit fram en metodmanual för dialog som är utformad för att passa elever i olika åldrar och med olika förutsättningar och behov. Utgå gärna från den när du genomför din dialog.

Metod för dialog med elever

Ett samtal om att skapa en trygg skola

Medverkande är: Malin Ekman Aldén, generaldirektör Myndigheten för delaktighet, Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket och Maja Frankel, generalsekreterare Friends. Inspelningen är teckenspråktolkad.

Videoalternativ:

Trygghetsvandringar i skolan

Ett sätt att föra dialog är att genomföra trygghetsvandringar med eleverna. I en trygghetsvandring får eleverna berätta var i skolan de känner sig trygga och var otryggheten är störst.

Trygghetsvandringar är en etablerad metod för medborgardialog som genomförs för att identifiera, systematiskt inventera och förändra otrygga platser i offentliga miljöer.

Utgångspunkten är att fråga de som har störst kännedom om platsen och ta tillvara deras erfarenheter och synpunkter i ett förändringsarbete. I skolan är det eleverna som har störst platskännedom.

I många fall är det en fördel att utgå från elever som har en funktionsnedsättning, på så sätt blir det bättre för många.

Rapporten Skapa en trygg skola - genom trygghetsvandringar med elever med funktionsnedsättning och bilagan Trygghetsvandring metodbeskrivning