Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stöd för dig som arbetar med migranter

MFD har tagit fram information och kunskapsstöd om och för personer med funktionsnedsättning bland asylsökande, nyanlända och skyddsbehövande.

Informationen och kunskapsstödet togs fram inom ramen för ett regeringsuppdrag till MFD under 2022, mot bakgrund av situationen i Ukraina. Uppdraget innefattar att erbjuda aktivt stöd i funktionshindersrelaterade frågor till relevanta aktörer.

Regeringsuppdrag mot bakgrund av situationen i Ukraina (mfd.se)

Glapp i mottagningssystemet

För att en person som är ny i Sverige ska få stöd och hjälp utifrån sin funktionsnedsättning, behöver ansvariga myndigheter och aktörer ha både kunskap och rutiner för att kunna ta hand om olika behov. I arbetet med regeringsuppdraget har det blivit tydligt att så inte alltid är fallet.

Ofta saknas kunskap och rutiner hos alla typer av aktörer för hur arbetet med målgruppen ska organiseras. Det leder till ett glapp i mottagningssystemet med stora konsekvenser för individerna. 

Vad innebär glappet?

Glappet består av att myndigheter och aktörer sällan efterfrågar funktionsnedsättning eller särskilda behov när en person kommer till den svenska gränsen. Frågorna ställs i vissa fall längre fram i mottagningssystemet och ibland inte alls. Genom att inte uppmärksamma och hantera frågan om funktionsnedsättning skapas hinder och individer går miste om hjälp och stöd.

Kunskapsstöd för aktörer

Mot bakgrund av det här har MFD tagit fram ett kunskapsstöd som synliggör mottagningssystemet av skyddsbehövande, asylsökande och nyanlända personer med funktionsnedsättning.

I kunskapsstödet visualiseras också några aktörers och myndigheters roller och ansvarsområden i kartor över mottagningssystemet. I kartorna kan du som använder materialet också hitta olika följdglapp som uppstår av att funktionsnedsättning inte uppmärksammas eller uppmärksammas för sent

Vad är det för material?

Materialet utgår från de hinder för delaktighet som enskilda personer och företrädare för funktionshinderorganisationerna vittnar om. Materialet har tagits fram tillsammans med statliga myndigheter, funktionshinderorganisationer och andra aktörer.

I det här avsnittet hittar du:

  • Broschyrer för personer med funktionsnedsättning som är nya i Sverige på tio olika språk att beställa, ladda ned eller se som video på svenskt teckenspråk.
  • Information om det kunskapsglapp som finns bland många instanser som jobbar med att möta personer med funktionsnedsättning som kommer till Sverige.
  • Stödmaterial för dem som jobbar med personer med funktionsnedsättning som kommer till Sverige.
  • Kartor över mottagningssystemet som beskriver den väg en person med funktionsnedsättning behöver ta som ny i Sverige.

Har du frågor om materialet? Kontakta då info@mfd.se