Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kartor över mottagningssystemet

MFD har tagit fram tre kartor över mottagningssystemet för nyanlända och skyddsbehövande personer med funktionsnedsättning. Syftet är att synliggöra roller, ansvarsområden och glapp i processen.

Fyra kollegor sitter i en kontorsmiljö och ser ut att hjärnstorma tillsammans.

Kartorna är uppbyggda så att du påbörjar samma process som en person som är nyanländ och skyddsbehövande med funktionsnedsättning.

Syftet med att ta sig igenom systemet i kartan är att få en ökad förståelse för den mängd aktörer och funktioner som har ett ansvar i processen och de olika hinder som kan uppstå på vägen.

Att använda kartorna

Kartorna innehåller många ansvarsområden som berör myndigheter och offentliga verksamheter. Men de kan även användas av organisationer inom civilsamhället som möter och erbjuder stöd till skyddsbehövande och nyanlända personer.  

Genom att reflektera kring var i systemet er verksamhet befinner sig, kan ni synliggöra hur ni kan uppmärksamma funktionsnedsättning i arbetet. I förlängningen ska det öka möjligheterna att kunna ge stöd och rätt insatser till dem som behöver det utifrån behov och förutsättningar.

Till er hjälp har ni:

  • Användarinstruktioner
  • Förklaring av vad varje ruta innebär
  • Reflektionsfrågor som ni kan använda för att diskutera

Ladda ned kartorna som PDF

Karta med överblick av mottagningssystemet

Kartan ger en överblick över de steg som en nyanländ och skyddsbehövande behöver ta under sin första tid i Sverige.  

Karta med aktörer

Kartan ger en överblick av vilka aktörer som är inblandade i varje steg i systemet.

Karta med aktörer enligt massflyktsdirektivet

Efter att kriget i Ukraina bröt ut 2022 aktiverades EU:s gemensamma massflyktsdirektiv, som innebär att personer som omfattas av direktivet har rätt till tillfälligt skydd och stöd i en EU-stat. Kartan ger en överblick över de steg som en person under direktivet behöver ta under sin första tid i Sverige.