Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Skapa tillgängliga aktiviteter

Rätten till en aktiv fritid bygger på ett brett utbud av aktiviteter. Kommunen har mycket att vinna på att göra aktiviteter och lokaler tillgängliga redan från start.

En grupp leende tjejer i basketlag.

Att känna sig trygg och välkommen kan vara avgörande för att kunna ha en aktiv fritid. Idag är många fritidsaktiviteter och lokaler utformade på ett sätt som gör att inte alla kan delta. Det kan leda till att personer med funktionsnedsättning slutar spela teater eller fotboll på sin fritid, eller att de aldrig får chansen att börja.

En viktig utgångspunkt är att lokaler och transporter ska fungera för så många som möjligt, redan från början. Det är det som kallas universell utformning. Att ta in mångfald av behov vid exempelvis nybyggnation och upphandling gör att kommunen slipper dyra anpassningar i efterhand.

Generella aktiviteter för fler

Principen om universell utformning gäller även för själva aktiviteten.

För att fler ska kunna välja aktiviteter utifrån intresse behöver det finnas ett brett utbud inom kultur, idrott och friluftsliv – aktiviteter där alla kan vara med och göra saker tillsammans. Men det kan också behövas aktiviteter som är riktade särskilt till personer med funktionsnedsättning.

Riktade aktiviteter behövs också

Att börja på en aktivitet tillsammans med andra med liknande förutsättningar och behov kan bli en ingång till att senare delta i aktiviteter som är öppna för alla. De personer med funktionsnedsättning som deltar i riktade aktiviteter är generellt mer nöjda med sin fritid än de som deltar i aktiviteter som är öppna för alla. Det visar en kartläggning som MFD har gjort. 

Lokalerna behöver vara tillgängliga

För att fler ska kunna ta del av fritidsaktiviteter behöver lokalerna där de arrangeras vara tillgängliga. Arbeta därför för att de lokaler som din kommun hyr ut är tillgängliga. För att lyckas är det en bra idé att involvera personer med olika funktionsnedsättningar i utformningen av exempelvis kulturhus, idrottshallar och andra samlingslokaler.

Tips för att sprida information

Tips för att utforma aktiviteter

Underlätta för fler att komma iväg

Regler och verktyg för tillgängliga fritidsaktiviteter

Hur gör andra?

  • Fritidsbussen är ett initiativ som testats i bland annat Region Skåne. Det är en specialanpassad busslinje som skjutsar till idrotts- och kulturanläggningar.
  • Fritidsnätet är en webbplats som listar tillgängliga platser och aktiviteter i Stockholms län. Fritidsnätet – för dig som har funktionsnedsättning
  • Parame samlar utbudet av tillgängliga aktiviteter från hela landet och matchar det med intresse och ort. ParaMe hos Parasportförbundet 
  • Fyrisgården i Uppsala bedriver uppsökande verksamhet genom att åka runt mellan skolor och verksamheter. Hemgård på hjul hos Fyrisgården 
  • Passalen är en ideell förening som arbetar med att utveckla nya lösningar för att inkludera barn och vuxna med funktionsnedsättning. Samarbeten och uppdrag hos Passalen
  • Fritidsbanken drivs som en ideell förening och lånar gratis ut sport- och fritidsutrustning, även parautrustning, i 14 dagar. Fritidsbanken
  • På inflytandecafét i Lund kan de med erfarenhet av att gå i särskolan tycka till om samhället tillsammans med politiker, beslutsfattare och andra unga.  Inflytandecafé hos Ung i Lund

Filmade seminarium att inspireras av

Involvera målgruppen

Filmat seminarium med Lotta Cederholm från FUB Uppsala som berättar om deras erfarenheter med att involvera målgruppen i beslut om aktivitetsutbud.

Fritidshjälpmedel

David Mathiasson, verksamhetsledare på Fritidsbanken nationellt, berättar om hur Fritidsbanker runt om i landet lånar ut utrustning för fritidsaktiviteter.

Utbildning för ledare

Friluftsfrämjandet och Scouterna berättar om hur de gemensamt utbildar sina ledare så att verksamheterna ska fungera bättre för barn och unga med ADHD eller autism.

Stödpersoner för en aktiv fritid

Peter Holmström från FOMS presenterar hur kommuner kan underlätta för personer med funktionsnedsättning att ta med stödpersoner till fritidsaktiviteter.