Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kultur och fritid

Att synliggöras som en del av kulturarvet, få möjlighet att utöva kultur och kunna ta del av kulturutbudet och andra fritidsaktiviteter är en grundsten för delaktighet i samhället.

Kultur

Kulturarv är det historiska spår som tillkommit genom mänsklig aktivitet i olika tider. Som saker eller händelser men också idéer och perspektiv. I kulturarvet sitter hela vår svenska identitet.

Personer med funktionsnedsättning och den historia de har bakom sig är en del av kulturarvet precis som annat. Trots detta har inte gruppen synliggjorts på samma sätt som andra delar av befolkningen.

Fritid

Kultur tillsammans med många andra aktiviteter en viktig del av människors rekreation och fritid. Oavsett om det handlar om att utöva eller ta del av olika fritidsverksamheter så behöver det säkerställas att de är tillgängliga och användbara för människor med olika förutsättningar och behov.

Personer med funktionsnedsättningar har avsevärt sämre tillgång till fritidsverksamheter än andra. Det kan handla om brister i praktiska förutsättningar, som svårighet att transportera sig till aktiviteter, otillgängliga lokaler eller friluftsområden. Det kan också handla om stereotypa idéer om hur fritidsaktiviteter ska utövas.

För människor i alla åldrar är möjligheten till en aktiv och givande fritid helt avgörande för hälsan men också upplevelsen av tillhörighet och delaktighet.

Involvering

Personer med funktionsnedsättning är en grupp som kommer med unika erfarenheter och perspektiv. För att göra det möjligt att på jämlika villkor kunna utöva kultur och uttrycka sig, både professionellt och som fritidssysselsättning, är det är viktigt att ta tillvara på dessa erfarenheter.

Det kräver både att gå utanför traditionella normer som att skapa tillgängliga och användbara miljöer för kulturutövande.

Innehåll för kultur och fritid

I det här avsnittet samlar MFD information och stöd inom området kultur och fritid.