Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Digital inkludering

För att så många som möjligt ska kunna vara digitalt inkluderade behöver digitala samhällsfunktioner vara tillgängliga. Människor behöver dessutom ha tillgång till tekniken och kunna använda den.

Digitaliseringen bidrar till att fler kan vara digitalt inkluderade och delaktiga i samhället. För att viktiga samhällsfunktioner ska underlätta för så många som möjligt behöver vi ta hänsyn till den mångfald som finns.

Digital kompetens och tillgång till digital teknik är två grundläggande saker som påverkar möjligheten till delaktighet. Här kan till exempel ekonomiska faktorer spela in eller om en person har någon i sin närhet som kan stötta i användningen av tekniken.

Höj den digitala kompetensen

För att digital teknik ska bidra till att den digitala inkluderingen ökar behöver människor få tillgång till och kunna använda den. Ibland behövs ett arbete för att höja personers digitala kompetens. Det kan ske på olika sätt.

Daglig verksamhet

Dagliga verksamheter kan vara en plats där deltagarna får möjlighet att höja sin digitala kompetens. Ett exempel är unIkT i Lund. Där lär sig deltagarna att använda digital teknik, och de lär även andra.

Användare om välfärdsteknik

I filmen berättar användare hur välfärdsteknik bidrar till självständighet och delaktighet.

Inspiration från andra

Ett annat exempel är Digidelnätverkets webbplats. Där finns inspirerande exempel på hur kommuner arbetar med att främja digital delaktighet och gör det möjligt för personer att höja sin digitala kompetens.

Digidels webbplats

Stöd till äldre

På Digitalhjälpen finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips om tjänster och insatser som ska hjälpa äldre att förstå och använda digitala tjänster och verktyg.

Digitalhjälpen hos Post- och telestyrelsen

Stöd i arbetet

Här har vi samlat några länkar som kan ge inspiration i kommunens arbete med digital teknik.

Om du anordnar digitala möten kan det vara bra att ha koll på vissa saker för att mötet ska vara tillgänglig för så många som möjligt. Titta på vår checklista.

Checklista för tillgängliga digitala möten

Vill du veta mer om vilka som omfattas av kraven i lagen, vilka kraven är och när de ska vara uppfyllda, kan du läsa det på DIGG:s webbplats.

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service hos DIGG

Upphandling kan vara ett verktyg för att skapa delaktighet i samhället. Titta på webbseminariet med Upphandlingsmyndigheten.

Tillgänglighet i upphandling

Inspirationsfilmer

Digital delaktighet

Filmen handlar om hinder för digital delaktighet och hur man löser dem. Filmen tar upp e-legitimation, att få tillgång till internetuppkoppling och att ha tillgång till appar. Det handlar om att skapa möjligheter för alla att vara självständiga och fullt delaktiga i samhället.

Universell utformning - så fungerar det

Filmen beskriver vad universell utformning är i animerad form. Den ger olika exempel från vardagen där universell utformning kan tillämpas.