Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Upphandling

Vilka krav aktörer ställer i sina upphandlingar och hur de följs upp har avgörande betydelse för kvalitet, tillgänglighet och användbarhet av de tjänster vi som bor i Sverige har tillgång till.

Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer tydliga krav på tillgänglighet vid upphandling. 

Det innebär att en upphandlande aktör har skyldighet att säkerställa att även den som har en funktionsnedsättning eller exempelvis använder hjälpmedel för att ta del av en tjänst, också ska kunna använda produkten. För aktörer som vill sälja tjänster eller produkter till offentlig sektor är kravet också viktigt.

Att ställa krav på tillgänglighet kräver att man först bedömer vad slutanvändare behöver. Till exempel vad det kräver i teknisk eller fysisk utformning eller i form av kompetens och kunskap i relation till den produkt man vill ha.

Som offentlig aktör är slutanvändarna ofta alla medborgare och därför behöver man hitta så universella krav som möjligt för att inte riskera att diskriminera någon grupp. Genom att noga tänka igenom krav kring skapas bättre förutsättningar att senare bedöma att leveransen motsvarar upphandlingen.

Innehåll för upphandling

I det här avsnittet samlar MFD information om och stöd som kan vara till hjälp när du ska kravställa kring tillgänglighet. Det finns också tips och exempel på olika sätt att involvera och använda slutanvändarnas kunskap.