Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Digitalisering

Digitala lösningar kan skapa nya möjligheter för människor med funktionsnedsättning att vara delaktiga i samhällslivet.

Digitaliseringen innebär stora och ibland nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning att vara oberoende och självständigt kunna ta del av samhällets produkter och tjänster. Men digitala lösningarna kan också utestänga den som inte kan eller har tillgång till digital teknik eller kompetens för att använda den.

För att digitaliseringen ska möjliggöra behöver det säkerställas att den är tillgänglig och användbar för grupper med olika förutsättningar och behov. Digitala lösningar behöver också kopplas till stöd och utbildning med analoga alternativ för den som inte kan ta del av digital teknik.  

AI kan skapa nya möjligheter

AI, artificiell intelligens, har öppnat upp en helt ny värld av möjligheter och innovationer. Rätt använd kan AI bidra till att öka inkluderingen i samhället och ökat självbestämmande för personer med funktionsnedsättning.

Den diskriminering och de snäva normer som många personer med funktionsnedsättning erfar i sin vardag kan också genom AI-lösningar bli ett hot, hinder och utestängare. Arbetet med digitalisering och AI behöver därför alltid gå hand i hand med respekt för mänskliga rättigheter, tillgänglighet, universell utformning och att förebygga och bekämpa diskriminering.

I digitala flöden och AI-lösningar minskar den enskildes insyn och möjlighet att skydda sin integritet. Detta är särskilt viktigt att beakta i relation till grupper som på grund av funktionsnedsättning är i en särskilt utsatt situation.

Innehåll för digitalisering