Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Arbeta med digital teknik

Digital teknik gör det möjligt för fler att kunna använda det samhället erbjuder. För att det ska fungera behöver digitala system, tjänster och produkter vara tillgängliga och användbara för så många som möjligt.

Tillgången till digitala system, tjänster och produkter kan göra det möjligt för fler att vara delaktiga i samhället. Det kan handla om välfärdsteknik som digitala lås, duschrobot och att handla digitalt. Det kan också vara e-tjänster för att ansöka om skola, ekonomiskt bistånd eller halltider i idrottsanläggningen.

Användbart för så många som möjligt

För att få bästa effekt är det bra att tidigt involvera användarna i utformningen av digital teknik – vilka är deras behov och förutsättningar? Genom att utgå från de behov som finns ökar sannolikheten att slutresultatet blir användbart och tillgängligt redan från början.

Börja med att ställa er följande frågor:

  • Hur skulle fler kunna använda digital teknik?
  • På vilket sätt skulle det kunna gynna enskilda personer och verksamheten?
  • Vilka nackdelar och risker finns det om personer stängs ute från det digitala och vad kan det få för konsekvenser för de som berörs och för verksamheten?
  • Vad går att göra för att minska dessa risker?

Det är också bra att tidigt ställa krav på tillgänglighet och användbarhet när ni upphandlar digitala system, tjänster och produkter.

Välfärdsteknik – ett verktyg för ökad delaktighet

Inom vård och omsorg kallas digital teknik ofta för välfärdsteknik. Välfärdsteknik används som stöd till omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Tekniken bidrar till att öka trygghet, skapa delaktighet, självständighet och självbestämmande.