Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Upphandla stödfunktion för assistanshundar

Uppdraget inkom: 2019 Uppdraget redovisades: 2024

Myndigheten för delaktighet har redovisat uppdraget att upphandla en stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar (ej ledarhundar för personer med synnedsättning).

Myndigheten för delaktighet (MFD) fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att upphandla en nationell stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar (ej ledarhundar för personer med synskada).

Enligt uppdraget skulle upphandlingen vända sig till organisationer som har kompetens inom området och som har en regional förankring. Stödfunktionen skulle underlätta matchningen mellan brukare, finansiärer och utbildare av assistanshundar. Det ingick också att ta ansvar för att kvalitetssäkra de instruktörer som utbildar assistanshunda och att lämplighetstesta, examinera och följa upp assistanshundsekipage.

I regleringsbrevet för 2018 fick myndigheten i uppdrag att följa upp och finansiera den stödfunktion om service- och signalhundar som upphandlats under 2015 samt i samverkan med upphandlad stödfunktion, sprida information till relevanta aktörer om förskrivning av service- och
signalhundar. MFD redovisade detta uppdrag till regeringen den 30 april 2018.

Uppdrag år 2018: Stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar

I regleringsbrevet för 2019 fick myndigheten i uppdrag att upphandla en stödfunktion utifrån samma villkor som tidigare.

Genomförande

MFD har sedan 2015 årligen tilldelats 1 000 000 kronor för finansiering av den upphandlade stödfunktionen. Sedan uppdraget gavs i regleringsbrevet för 2015 har MFD genomfört tre upphandlingar. Svenska Brukshundklubben, SBK, vann första upphandlingen i konkurrens och har sedan varit enda anbudslämnare i de två följande upphandlingarna. 

MFD har årligen redovisat sitt uppdrag att upphandla denna funktion i sin årsredovisning.

Redovisning

Uppdraget har slutredovisat av MFD den 31 januari 2024.