Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar

Uppdraget inkom: 2017 Uppdraget redovisades: 2018

MFD redovisade uppdraget i april 2018. Uppdraget handlade om att följa upp och finansiera en stödfunktion för assistanshundar som MFD upphandlade år 2015.

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i april 2018.

Under 2015 genomförde Myndigheten en upphandling av en stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar (ej ledarhundar för personer med synskada).

Resultatet av upphandlingen blev att Svenska Brukshundsklubben utsågs till stödfunktion för service- och signalhundar i Sverige från och med 1 januari 2016.

Tanken med stödfunktionen är att underlätta matchningen mellan brukare, finansiärer och utbildare av assistanshundar. I stödfunktionen ingår ansvar för att kvalitetssäkra de instruktörer som utbildar assistanshundar, att lämplighetstesta, examinera och följa upp assistanshundsekipage.

Myndigheten för delaktighet ska i samverkan med upphandlad stödfunktion, sprida information till relevanta aktörer om förskrivning av service- och signalhundar.

Assistanshundar för bättre hälsa och delaktighet - en redovisning av två regeringsuppdrag som rör assistanshundar

Ekonomistyrningsverket: Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för delaktighet