Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppdrag att inventera relevanta aktörers kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och föreslå åtgärder

Uppdraget inkom: 2021 Uppdraget redovisades: 2023

Myndigheten för delaktighet hade i uppdrag att sammanställa kunskap om våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning och identifiera kunskapsluckor inför framtida studier.

Myndigheten har genomfört en kartläggning av vilken kunskap som finns hos kommuner, regioner och myndigheter där anställda möter personer med funktionsnedsättning, som har eller kan ha utsatts för våld.

Myndigheten har också kartlagt vilka åtgärder som tas för att förebygga och upptäcka våld i målgruppen och vilka insatser som ges till dem som blivit utsatta för våld. I uppdraget ingick att lämna förslag på åtgärder på nationell, regional eller lokal nivå för att förbättra möjligheten att upptäcka våld och ge stöd och skydd för de utsatta. 

Redovisning

Myndigheten för delaktighet lämnade den 31 januari 2023 en redovisning av uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet).

Rapport om Våld mot personer med funktionsnedsättning - om utsatthet och förekomst av våld (mfd.se)