Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Assistanshundar för bättre hälsa och delaktighet

Regeringsuppdrag

En redovisning av två regeringsuppdrag som rör assistanshundar.

Assistanshundar ger stor frihet och trygghet för den förare som har behov av en assistanshund. Det finns många exempel på förare som har förbättrat sin livskvalitet och ökat sin sociala aktivitet när de fått tillgång till en assistanshund.

Myndigheten för delaktighet, MFD, har i uppdrag att följa upp och finansiera den stödfunktion för brukare (förare), beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar som MFD tidigare upphandlat. Syftet med stödfunktionen är att underlätta matchningen mellan berörda intressenter.

Svenska Brukshundsklubben, SBK, har uppdraget att vara stödfunktion under 2018.
Uppföljningen visar att assistanshundverksamheten blivit mer enhetlig och bättre strukturerad och att SBK därmed bidragit till att förbättra matchningen.

MFD:s förslag för att ytterligare förbättra verksamheten med assistanshundar

  • En vägledning bör tas fram som stöd till kommuner och landsting om assistanshundar.
  • En gemensam nationell modell bör tas fram för vilka krav som ska ställas på hundar, hundinstruktörer, utbildning, examination och uppföljning av hundekipage.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2018

Antal sidor
28

Artikelnummer
2018:12

ISBN (digital)
978-91-87883-53-8 (pdf)