Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Seminarium under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd

Uppdraget inkom: 2022 Uppdraget redovisades: 2023

MFD hade i uppdrag att anordna ett seminarium under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023.

Regeringen gav Myndigheten för delaktighet i uppdrag att anordna ett seminarium tillsammans med Europeiska kommissionen under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023.

Genomförande

Utgångspunkten för uppdraget var att genomföra ett seminarium som lyfter den Europeiska strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021-2030 samt andra relevanta nationella funktionshinderstrategier inom Europeiska unionen (EU). Ett exempel är den svenska strategin om systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021-2031. 

Redovisning

Myndigheten för delaktighet lämnade den 15 december 2023 en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet.

Redovisning av uppdrag att anordna seminarium under Sveriges ordförandeskap för EU:s råd 2023 (mfd.se)