Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Redovisning av uppdrag att anordna seminarium under Sveriges ordförandeskap för EU:s råd 2023

Regeringsuppdrag

MFD hade i uppdrag att anordna seminarium för EU:s råd under det svenska ordförandeskapet 2023. Här redovisas för det samt ytterligare aktiviteter.

Under det första halvåret av 2023 var Sverige ordförandeland för Europeiska unionens råd. En av fyra prioriteringar i programmet för ordförandeskapet var att försvara demokratiska värden och rättsstatens principer.

En del i programmet var också att “med utgångspunkt i EU:s strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning, lyfta frågor på funktionshinderspolitikens område för att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning”.

Som en del i detta fick MFD den 26 augusti 2022 i uppdrag av regeringen att anordna ett seminarium under ordförandeskapet. Seminariet skulle arrangeras tillsammans med Europeiska kommissionen och lyfta EU:s strategin för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030.

I uppdraget ingick också att lyfta andra relevanta nationella funktionshinderstrategier inom EU såsom den svenska strategin för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken. Genom att organisera seminariet avsåg regeringen att bidra till genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och på så sätt stärka efterlevnaden av rättigheterna i hela Europa.

I uppdraget klargjordes att genomförandet förutsatte att kommissionen accepterade inbjudan och att seminariet skulle organiseras tillsammans med kommissionen och i samband med ett möte med Disability Platform, som är ett av EU-strategins flaggskeppsinitiativ.

Utöver detta uppdrag, deltog också MFD i ett antal andra aktiviteter och samarbeten under det svenska ordförandeskapet. I denna rapport redogörs därför både för regeringsuppdraget och några ytterligare aktiviteter.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
14

Artikelnummer
2023:26

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-97-2 (pdf)