Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Samla in och presentera information om de konsekvenser och utmaningar som Coronapandemin hittills har inneburit

Uppdraget inkom: 2020 Uppdraget redovisades: 2021

Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att samla in och presentera information om de särskilda konsekvenser och utmaningar som Coronapandemin hittills har inneburit för barn och unga med funktionsnedsättning samt för deras familjer.

MFD ska i uppdraget synliggöra hur en funktionsnedsättning kan addera till andra, mer generella utmaningar som drabbar barn och unga under en pandemi.

Ett särskilt fokus är att hämta in och presentera konsekvenser, utmaningar, lösningar och upplevelser ur barns och ungas eget perspektiv.

Det ingår också att synliggöra hur olika situationer och beslut har påverkat målgruppen och att identifiera både utmaningar och lösningar i syfte att dra lärdom och att öka olika aktörers medvetenhet om de utmaningar en funktionsnedsättning kan innebära under en pandemi.

Genomförande

Uppdraget ska komplettera befintliga insätter på området och ska genomföras med ett jämställdhetsperspektiv.

Uppdraget ska genomförs i dialog med

  • Funktionshindersorganisationerna
  • Andra barnrättsorganisationer
  • Sveriges kommuner och Regioner (SKR)

Det ska genomföras i samråd med

  • Barnombudsmannen (BO)
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Redovisning

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 1 april 2021.

Rapporten Barn och unga mitt i en pandemi. Konsekvenser av coronapandemin för barn och unga med funktionsnedsättning