Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Barn och unga mitt i en pandemi

Regeringsuppdrag

Myndigheten för delaktighet har kartlagt hur barn och unga med funktionsnedsättning påverkats av pandemin och vilka konsekvenser pandemin får för dem.

Barn och unga med funktionsnedsättning påverkas som alla andra av pandemin. Deras funktionsnedsättning gör att påverkan ibland blir större och får andra och mer omfattande konsekvenser.

Rapporten Barn och unga mitt i en pandemi är en kartläggning av konsekvenser av coronapandemin för barn och unga med funktionsnedsättning. Den visar att pandemin i högre grad och på särskilda sätt har påverkat dessa barns och ungas livssituation. 

Möjliga långsiktiga konsekvenser är bland annat en ökad och ännu mer ojämlikt fördelad ohälsa hos barn och unga samt en utbildningsskuld med stora utmaningar. 

För att motverka konsekvenserna av pandemin lämnar MFD förslag på åtgärder i rapporten. Åtgärderna syftar till att:

  • Förbättra barns och ungas rätt till information
  • Öka medvetenheten om barn och unga som löper störst risk att påverkas negativt
  • Förebygga och hantera psykisk ohälsa
  • Hantera utbildningsskulden
  • Långsiktig uppföljning

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2021

Antal sidor
96

Artikelnummer
2021:9

ISBN (digital)
978-91-87883-87-3