Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Mot bakgrund av situationen i Ukraina erbjuda aktivt stöd i funktionshindersrelaterade frågor

Uppdraget inkom: 2022 Uppdraget redovisades: 2023

MFD fick uppdrag att, mot bakgrund av de konsekvenser som uppstår för personer med funktionsnedsättning genom situationen i Ukraina, erbjuda aktivt stöd i funktionshindersrelaterade frågor till relevanta aktörer.

Stödet erbjuds inom ramen för myndighetens uppgifter som framgår av instruktionen. 

Exempel på relevanta aktörer är:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Migrationsverket
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
  • Socialstyrelsen
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Statens skolverk
  • Länsstyrelserna
  • andra berörda myndigheter, kommuner och regioner.

Genomförande

Myndigheten har genomfört uppdraget inom ramen för myndighetens uppgifter som framgår av instruktionen. 

Uppdraget genomfördes i dialog med:

  • funktionshindersorganisationerna
  • Barnombudsmannen, inom ramen för Uppdrag att, med anledning av invasionen av Ukraina, föra löpande dialog med civilsamhället och erbjuda stöd till berörda aktörer (S2022/01938).

Redovisning

Myndigheten lämnade 31 mars 2023 en redovisning till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Stöd till aktörer i funktionshindersrelaterade frågor - redovisning av ett regeringsuppdrag.