Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kunskapsstöd för kommunernas arbete med insatsen biträde av kontaktperson

Uppdraget inkom: 2021 Uppdraget redovisades: 2023

Myndigheten för delaktighet redovisade uppdraget i juni 2023. Det är ett kunskapsstöd för kommunernas arbete med insatsen biträde av kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kunskapsstödet tar upp frågor om bland annat rekrytering och stöd och möjligheter till olika kommunikationssätt såsom internet för att upprätthålla en kontaktpersonsrelation.

Genomförande

Uppdraget sker i samverkan med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner samt funktionshindersrörelsen.

Redovisning

Myndigheten lämnade den 1 juni 2023 en redovisning av arbetet till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Redovisningen av arbetet med uppdraget hänvisar till regleringsbrevet för budgetåret 2022 avseende Myndigheten för delaktighet.

Kunskapsstöd för kommunernas arbete med insatsen kontaktperson enligt LSS - redovisning av ett regeringsuppdrag

Det här är kontaktperson enligt LSS

Kontaktperson är en insats enligt LSS , lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, som kan bidra till att bryta isolering för personer med funktionsnedsättning. Med en kontaktperson ökar möjligheterna till en aktiv och meningsfull fritid för den enskilde individen. Det betyder att personen som får insatsen kontaktperson också kan vara mer delaktig i samhället.