Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ett kunskapsstöd för kommunernas arbete med insatsen kontaktperson enligt LSS

Regeringsuppdrag

MFD fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett kunskapsstöd för kommunernas arbete med insatsen kontaktperson enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontaktperson enligt LSS är ett viktigt individuellt stöd för att bryta social isolering. Sveriges kommuner har under flera år haft svårigheter att rekrytera och behålla kontaktpersoner. Bristen på kontaktpersoner har också lett till att det tar lång tid att verkställa insatsen.

MFD har tillsammans med Socialstyrelsen, SKR, kommuner och funktionshinderorganisationer tagit fram ett kunskapsstöd för att förbättra förutsättningarna att rekrytera nya kontaktpersoner. Stödet ska också öka den enskildes delaktighet i genomförandet av insatsen samt öka kunskap och kännedom om insatsen i verksamheterna.

Denna rapport är MFD:s slutrapportering av uppdraget. I rapporten redogör MFD för kommunernas utmaningar i arbetet med kontaktpersonsinsatsen, funktionshinderorganisationernas erfarenheter samt arbetssätt för att ta fram det nya kunskapsstödet.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2023

Antal sidor
19

Artikelnummer
2023:23

ISBN (digital)
978-91-987836-8-1 (pdf)