Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar

Uppdraget inkom: 2018 Uppdraget redovisades: 2019

MFD redovisade uppdraget i mars 2019. Uppdraget handlade om att göra en konsekvensanalys av ett överfört ansvar till MFD enligt lagen om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen SRF.

Myndigheten för delaktighet har haft i uppdrag att göra en konsekvensanalys av ett överfört ansvar till MFD av de förvaltningsuppgifter som Synskadades riksförbund har idag enligt lagen (2005:340) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen SRF. Uppdraget har skett i samarbete med SRF och redovisades till regeringen den 13 mars 2019.

Som en del i uppdraget har MFD låtit göra djupintervjuer med användare om hur det är att leva med ledarhund för att fånga upp deras behov och tankar kring en eventuell förändring av ledarhundsverksamheten

Förbereda verksamhetsövergång

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 aviserat att den avser att samla verksamheten med ledarhundar till Myndigheten för delaktighet. 

MFD har fått i uppdrag av regeringen att förbereda en verksamhetsövergång för ledarhundsverksamheten. I uppdraget ska MFD ta nödvändiga kontakter med berörda aktörer och ha löpande kontakt med Regeringskansliet (Socialdepartementet). 

Uppdraget Förbereda en övergång av ledarhundsverksamheten av ledarhundsverksamheten

Redovisning

Rapporten Konsekvensanalys av ett förändrat ansvar för verksamheten med ledarhundar – redovisning av ett regeringsuppdrag

Att leva med ledarhund - fördjupningsmaterial (pdf, 421.71 KB, öppnas i nytt fönster)