Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Kompletterande och uppdaterat underlag till den sammanslagna andra och tredje rapporten från 2019

Uppdraget inkom: 2023 Uppdraget redovisades: 2024

MFD fick i uppdrag att komplettera och uppdatera underlaget till den sammanslagna andra och tredje rapporten som Sverige 2019 lämnade till FN:s kommitté.

Myndigheten för delaktighet ska inför Sveriges dialog med FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i mars 2024 ta fram ett kompletterande och uppdaterat underlag till den sammanslagna andra och tredje rapporten som Sverige 2019 har lämnat till kommittén.

Genomförande

Det kompletterande underlaget innehåller en redogörelse för de åtgärder som regeringen har vidtagit under perioden 2019–2023 och som Myndigheten för delaktighet bedömer är relevanta att redovisa.

Utgångspunkten för redovisningen är de sammanfattande slutsatser som FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har lämnat till Sverige (S/SWE/CO/1), de frågor som kommittén har ställt (C/SWE/QPR/2–3) samt andra åtgärder som kan vara av intresse utifrån aktuella övergripande händelser sedan 2019 som har påverkat personer med funktionsnedsättning.

Redovisning

Myndigheten för delaktighet lämnade den 1 februari 2024 en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Komplettering till Sveriges sammanslagna andra och tredje rapport till FN (mfd.se)