Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Komplettering till Sveriges sammanslagna andra och tredje rapport till FN

Regeringsuppdrag

På uppdrag av regeringen har MFD kompletterat den sammanslagna andra och tredje återrapport som regeringen lämnade till FN år 2019.

MFD:s komplettering kommer tillsammans med den sammanslagna andra och tredje rapporten användas som underlag inför den svenska regeringens förhör med FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som hålls i mars 2024.

Det kompletterande underlaget som MFD tagit fram bör endast läsas som ett tilläggsmaterial till den rapport som Regeringen lämnade till FN år 2019.

Underlaget kan inte ses som en helhetsbild av de åtgärder som regeringen vidtagit eller som en strukturerad och uttömmande beskrivning av funktionshinderpolitiken i Sverige. Underlaget kan heller inte ses som en objektiv beskrivning av de förutsättningar och levnadsförhållanden som personer med funktionsnedsättning har.

Regeringens sammanslagna andra och tredje rapport till FN-kommittén från 2019 på regeringens webbplats

Uppdraget redovisades till Regeringen 1 februari 2024. 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2024

Antal sidor
139

Artikelnummer
2024:6

ISBN (tryck)
978-91-988779-6-0 (pdf)