Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

EU-kommissionens förslag till Europeiskt funktionshindersintyg (Disability Card)

Uppdraget inkom: 2023 Uppdraget redovisades: 2023

MFD har kartlagt vilka som skulle kunna omfattas av, förmåner för och konsekvenser av EU-kommissionens förslag om ett funktionshindersintyg, Disability Card.

Myndigheten för delaktighet har dels kartlagt vilka personer som skulle kunna omfattas av EU-kommissionens förslag till Europeiskt funktionshindersintyg (Disability Card), men också vilka förmåner som skulle kunna omfattas av förslaget samt redovisat förslagens konsekvenser vid införandet av intyget. 

Genomförande

I den senare delen av uppdraget bistod Försäkringskassan Myndigheten för delaktighet med uppgifter i den omfattning uppdraget krävde. Rapporten belyser särskilt det föreslagna direktivets kompabilitet med det svenska systemet.

Uppdraget innefattade även en samlad bedömning av vilka åtaganden och ekonomiska konsekvenser som förslaget till direktiv kan komma att innebära för stat, region, kommun samt andra aktörer i Sverige. 

Redovisning

Myndigheten för delaktighet lämnade en delredovisning av uppdraget den 2 oktober 2023 och en slutredovisning den 6 november 2023 till Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Rapport: Förslag till direktiv om europeiskt funktionshinderskort och parkeringstillstånd (mfd.se)