Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Aktiv involvering i praktiken

I ett samhälle som inkluderar alla behöver offentliga aktörer involvera medborgarna när de tar fram produkter, tjänster och när de utformar och följer upp sin verksamhet.

Aktiv involvering ökar möjligheten att produkter, tjänster och verksamheter blir relevanta och till nytta för användarna, dessutom får fler känna att de har möjlighet att påverka. FN-konventionen reglerar att personer med funktionsnedsättning ska bli involverade i det som berör deras liv.

Om de som berörs av beslut också får tycka till om dem innan de fattas, är det en kvalitetssäkring, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på MFD, när myndighetens kunskapsråd samlades för temat aktiv involvering i mars.

Uppföljning av myndigheters arbete med aktiv involvering

MFD har följt upp hur myndigheterna arbetar med aktiv involvering i en rapport. Rapporten visar att aktiv involvering i form av samråd mellan myndigheter och funktionshindersorganisationer uppskattas av alla parter.

Rapporten visar även att myndigheter behöver arbeta mer och oftare med att involvera människor med olika behov i sina beslut.

Vad tycker funktionsrättsrörelsen?

Enligt uppföljningen upplever funktionshindersorganisationerna att de ofta involveras när ett beslut redan är fattat eller när utvecklingen är i slutfasen. Samrådet blir mer som ett informationsmöte.

Magnus Andersson från Funktionsrätt Sverige delar den bilden. Förbundet vill dessutom lyfta att det kan ge en bättre överblickt efterfråga erfarenheter via dem, som företräder många olika personers upplevelser genom alla sina medlemsorganisationer.

Vi vill att man ska tillfråga oss, så att vi och våra medlemsorganisationer får förutsättningar att komma med en mer samlad bild än vad enskilda individer gör, säger Magnus Andersson på Funktionsrätt Sverige.

Han menar funktionshindersorganisationerna har möjlighet att samla breda erfarenheter från sina medlemmar. En förutsättning för detta är att offentliga aktörer tar kontakt med dem i god tid.

Samråd ska leda till konkreta förbättringar

Rapporten visar även att myndigheterna inte redovisar tydligt vad samråden och den aktiva involveringen leder till.

Stefan Johansson från Begripsam understryker hur viktigt det är att visa på resultatet av aktiv involvering. Begripsams verksamhetsidé är att ta fram nya verktyg utifrån utmaningar i det digitala landskapet. Med hjälp av testpaneler får de konkreta förslag för hur material och olika verksamheter kan bli mer tillgängliga.

Projekten tillämpar aktiv involvering och deltagande i praktiken genom att utgå från panelens behov och förslag. Panelen består av personer med funktionsnedsättning som har egen erfarenhet av tillgänglighet och hinder i samhället.

För den som engagerar sig och medverkar i en testpanel ska det ske en förändring. Vårt arbete har exempelvis lett till att man snart kan betala någonting på nätet, även om man har en förvaltare och inte kan få Bank-id, berättar Stefan Johansson.

MFD ger stöd för bättre dialog och samråd

Det finns flera sätt att involvera personer med olika behov i planering och beslut. Samråd är en lämplig form av dialog för frågor av strategisk och övergripande karaktär.

MFD:s metodstöd för dialog ger förslag på hur offentliga aktörer kan planera och genomföra samråd med funktionshindersorganisationerna. I utbildningen finns även råd och tips på hur offentliga aktörer kan utvärdera och ge meningsfull återkoppling till organisationerna efter samråd.

Några framgångsfaktorer för konstruktiva och kvalitativa samråd är:

  • att förslaget är förankrat i högsta ledningen på myndigheten
  • att samråd sker tidigt i en process
  • att samrådet har fokus på dialog

Samråd - MFD

Inspirerande exempel

Flera offentliga aktörer använder sig redan idag framgångsrikt av dialog och samråd. Få inspiration på vår webbplats.

Inspirerande exempel - MFD

På MFD:s webbplats hittar du olika metoder och verktyg för att arbeta med aktiv involvering.

Stöd för dialog – MFD