Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2020 del I - Coronapandemins påverkan på samhället och personer med funktionsnedsättning

Uppföljning av funktionshinderspolitiken Regeringsuppdrag

Rapporten ger en överblick av hur coronapandemin har påverkat samhället och levnadssituationen för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighets årliga redovisning av utvecklingen inom funktionshinderspolitiken är år 2020 uppdelad i två delrapporter. Detta är delrapport 1.

Rapporten ger en överblick av hur den pågående coronapandemin har påverkat myndigheter, regioner och kommuner. Den beskriver också hur pandemin har påverkat levnadssituationen för personer med funktionsnedsättning. 

Den andra delrapporten innehåller en uppföljning av funktionshinderspolitikens mål och inriktning. I den rapporten ingår också aktuell statistik och kunskap inom funktionshindersområdet.

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2020 del II - Statistik om förutsättningar och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2021

Antal sidor
58

Artikelnummer
2021:7

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-85-9 (pdf)