Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Uppföljning av funktionshinderspolitiken 2020 del II - Statistik om förutsättningar och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning

Uppföljning av funktionshinderspolitiken Regeringsuppdrag

Rapporten beskriver utvecklingen mot funktionshinderspolitikens mål och arbetet med dess inriktning.

År 2020 är Myndigheten för delaktighets årliga redovisning av utvecklingen inom funktionshinderspolitiken uppdelad i två delrapporter. Detta är delrapport 2.

Rapporten innehåller en uppföljning av genomförandet av funktionshinderspolitiken samt av levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. 

I en bilaga presenteras ytterligare statistik och kunskap inom en rad samhällsområden. Så långt möjligt redovisar statistiken utvecklingen över tid.

Den första delrapporten ger en överblick av hur den pågående coronapandemin har påverkat samhället och levnadssituationen för personer med funktionsnedsättning. 

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
93

Artikelnummer
2021:8

ISBN (tryck)

ISBN (digital)
978-91-87883-86-6 (pdf)