Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Aktiv fritid - redovisning av ett regeringsuppdrag om att kartlägga lokala och regionala satsningar samt tillgången till fritidshjälpmedel

Hälsa och fritid Regeringsuppdrag

Myndigheten för delaktighet har kartlagt vad som görs lokalt och regionalt för att främja möjligheten för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid.

Kartläggningen omfattar också den enskildes tillgång till hjälpmedel för fritidsaktiviteter. Några av slutsatserna är:

  • Personer med funktionsnedsättning har inte samma möjligheter att ha en aktiv och meningsfull fritid jämfört med befolkningen i övrigt. Bland annat på grund av dålig ekonomi, otillgängliga transporter och bristande tillgänglighet.
  • Det finns många lokala fritidsaktiviteter där personer med funktionsnedsättning kan delta. Men skillnaderna är stora över landet. Det gäller både tillgängliga generella aktiviteter och riktade aktiviteter till personer med funktionsnedsättning. Skillnader finns även mellan olika grupper av personer med funktionsnedsättning.
  • Med små ansträngningar går det att öka förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att ha en aktiv fritid.
  • Den som behöver fritidshjälpmedel behöver nästan alltid köpa dessa på egen hand. Det kräver både god ekonomi, kunskap och ett driv vilket inte alla har och därför blir tillgången till fritidshjälpmedel inte jämlik.

Publikationstyp
Rapport

Utgivningsår
2020

Antal sidor
62

Artikelnummer
2020:6

ISBN (digital)
978-91-87883-68-2 (pdf)