Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Promemoria våldsutövande och funktionsnedsättning

Våld

Den här pm:en syftar till att särskilt beskriver den kunskap som MFD idag har om funktionsnedsättning som en riskfaktor för våldsutövande och de kunskapsluckor som vi ser som särskilt angelägna inom området.

Under 2022 fick Myndigheten för delaktighet, MFD, regeringens uppdrag att kartlägga våldsutsatthet bland personer med funktionsnedsättning. Uppdraget var brett men omfattade inte att kartlägga kopplingar, risker och särskilda förutsättningar kring våldsutövande personer med funktionsnedsättning. Under genomförandet av uppdraget blev det dock tydligt att detta område, våldsutövande och funktionsnedsättning, är kraftigt eftersatt, med stora kunskapsluckor och stor 
brist på verksamma och utvärderade metoder, insatser och arbetssätt. Mer kunskap 
och stöd kring området efterfrågades också frekvent av de olika samhällsaktörer 
MFD mötte i uppdraget.
I det fortsättningsuppdrag MFD fick under 2023, i syfte att ta fram ett metodstöd kring arbete med våld och funktionsnedsättning riktat till kommuner och myndigheter, blev behovet av kunskap och stöd även kring situationer där den våldsutövande personen har en funktionsnedsättning, ännu tydligare.
Det är viktigt att understryka att det sällan finns en enskild riskfaktor som förklarar varför vissa individer utövar våld, eller till varför våld är mer vanligt förekommande i vissa sammanhang än i andra. Orsakerna till våldsutövandeåterfinns i komplexa samband mellan riskfaktorer hos individer, livsmiljöer, sociala och kulturella sammanhang och i de relationer som finns kring individen. 

Publikationstyp
PM

Utgivningsår
2024

Antal sidor
7