Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

"Ökad delaktighet för alla"

Vad krävs för att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle? Hur hänger ekonomisk och miljömässig hållbarhet ihop med social hållbarhet? Och hur kan vi i praktiken arbeta för att få in den sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet i ännu högre grad i offentliga verksamheter?

Myndigheten för delaktighet, MFD, arbetar med utgångspunkt i FN:s Agenda 2030 för att skapa social hållbarhet, delaktighet och tillgänglighet.

– Vår huvuduppgift är att främja delaktighet och människors jämlika levnadsvillkor och det går hand i hand med parollen ”Lämna ingen utanför” från FN-deklaration Agenda 2030, säger Emelie Lindahl, avdelningschef för Kunskapsstöd på Myndigheten för delaktighet.

MFD:s vision är att öka tillgängligheten i samhället.

– För att det ska kunna ske måste vi i ännu högre grad än i dag tänka utifrån mångfald och se det vi planerar och gör ur många olika perspektiv samtidigt. Det är en förutsättning för att vi ska kunna bygga ett hållbart samhälle som är tillgängligt för alla människor.

Ingen ska lämnas utanför

Målen i Agenda 2030 är att samhällsbygget i sin uppbyggnad ska vara inkluderande och erbjuda jämlika levnadsvillkor.

– För att nå dit  måste vi göra det möjligt för alla människor att bidra på ett eller annat sätt, säger Emelie Lindahl. Det kan vi göra genom att tänka in mångfaldsperspektivet så tidigt som möjligt när vi planerar och bygger vårt samhälle. Det handlar om att inte bara tänka på vilka som använder en viss produkt, tjänst eller miljö i dag utan vilka som skulle kunna använda den om den var utformad på ett sätt så att den är tillgänglig för fler.

Universell utformning

Ett verktyg för att inkludera så många som möjligt är universell utformning, UU.

– MFD arbetar på medborgarnas uppdrag och därmed är vår utgångspunkt att inkludera alla, inte att exkludera olika grupper av människor. Genom att erbjuda kunskapsstöd till exempelvis kommuner och regioner som utgår från principen för universell utformning kan vi bidra till att det tas fram lösningar för att öka delaktighet och tillgänglighet i samhället.

– Utgångspunkten när vi bygger och skapar nytt ska alltid vara att ha en förståelse för att människor är olika och att vi därför behöver utgå från olika människors behov och förutsättningar. Men det är också viktigt att inventera och riva hinder för delaktighet i befintliga miljöer.

Universell utformning är en ständigt pågående process för att förbättra tillgänglighet och användbarhet i takt med att behov och förutsättningar förändras. Och det är en process som behöver finnas med i det mesta en kommun gör.

– Offentliga aktörer arbetar på allmänhetens uppdrag och detta uppdrag omfattar alla medborgare. Det ska återspeglas i hur vi tänker, planerar och arbetar. Inga ska lämnas efter, då har vi misslyckats med att nå ett av de viktigaste hållbarhetsmålen.

Myndigheten för delaktighet arbetar för att främja ett samhälle som ska vara användbart och tillgängligt för alla.

Principerna för universell utformning är ett viktigt verktyg för att arbeta med social hållbarhet och det görs också i allt högre grad ute i kommunerna.

– Det finns gott om goda exempel i kommunerna där man använder sig av principerna för universell utformning för att på ett resurssmart och effektivt sätt skapa så stor delaktighet som möjligt för så många som möjligt. Vi har en viktig uppgift i att lyfta fram dessa goda exempel, så att kommunerna kan lära och inspireras av varandra.

Samverkan och dialog

UU som idé bygger på att involvera användarna, befintliga såväl som potentiella, och andra aktörer redan i ett tidigt skede i processen.

– Det handlar om aktiv involvering, där man för en dialog med de som berörs och är potentiella användare innan man börja utforma och testa en produkt, tjänst eller byggnation. Genom att tidigt få in en mångfald av perspektiv kan olika intressen vägas mot varandra så att man redan från början har med sig en bred analys av vilka behov och förutsättningar användarna kan tänkas ha. Här gäller det att tänka brett och utanför boxen och gärna ta hjälp av exempelvis funktionshindersrörelsen men också av bredare sammansatta dialoggrupper för att inte enbart leta där lampan lyser.

 

Text: Sven-E Lindberg

Foto: Shutterstock, Lo Birgersson & Anders G Warne

Önskar du att läsa slutrapporteringen av Agenda 2030-uppdraget?


Rapporten hittar du här: Delaktighet och hållbar utveckling - MFD

 

 

Universell utformning

Universell utformning handlar om att städer, samhällen, arbetsplatser och miljöer planeras utifrån människors olika behov, förutsättningar och önskemål. Detta är en del av Agenda 2030 - FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Agenda 2030 - Hållbara städer och samhällen