Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök Kontakta ledarhundsverksamheten Om webbplatsen

Information till veterinärer om ledarhundar

Här beskriver vi vilka veterinära tjänster som en veterinär kan fakturera MFD och hur det går till. Här står också vilka veterinära tjänster som föraren själv står för.

Alla ledarhundsförare har en så kallad ledarhundslegitimation från MFD som de alltid ska visa upp i samband med veterinärbesöket. Veterinärkostnaderna ska faktureras MFD enligt särskild rutin för e-fakturering.

Fakturera MFD

Föraren ska visa en ledarhundslegitimation

Ledarhundslegitimationen är utfärdad av MFD och är ingen giltig id-handling. Den visar bara information om ledarhundsekipaget. Kortet innehåller bland annat information om hundens ras, färg och ID-nummer samt förarens namn och personnummer.

Om föraren inte hunnit få sitt nya kort i samband med övergången från SRF till MFD kan föraren visa upp ett brev från MFD i stället.

Ledarhundslegitimationens fram och baksida.

Bild på förarnas ledarhundslegitimation. Fram och baksida.

Kostnader som MFD ansvarar för

Från och med 1 april 2024 står MFD för följande kostnader vad gäller ledarhundar: 

 • regelbunden förebyggande vård
 • vård av skador, sjukdomar och rehabilitering.

Veterinärtjänster som ingår och rutiner för ledarhundar 

Här beskriver vi vilka veterinära tjänster som ingår i de kostnader som MFD ansvarar för och vilka rutiner som ska följas. 

Hälsokontroll

Årlig hälsokontroll och vaccination av ledarhund fram till dess att hunden tas ur tjänst. 

Vaccinering

Vaccinering ska göras i samband med hälsokontroll, följande vaccinationer ingår:

 • Parvo
 • Valpsjuka
 • Hepatit
 • Kennelhosta (vaccin mot parainfluensa och Bordetella bronchiseptica)

Eventuella nya sjukdomar och nya rekommendationer från Jordbruksverket kan komma att påverka vilka vaccinationer som ska ingå.

Behandlingar och tjänster

Följande behandlingar och tjänster för vård av olika skador och sjukdomar som kan uppstå under hundens tjänstgöringstid ingår:

 • Veterinärmedicinska utredningar (medicinska och kirurgiska)
 • Behandlingar
 • Kirurgi
 • Bilddiagnostik (rtg, UL, DT, MR)
 • Lab analyser
 • Rehabiliteringsvård för behandlade hundar och förebyggande friskvård
 • Avlivning och kremering efter avlivning (i egen regi eller genom underleverantör)
 • Receptskrivning av e-recept utifrån ordinering efter undersökning eller behandling

Situationer som kräver samråd med MFD

Behandlingar får göras utan samråd med MFD om behandlingen, inklusive återbesök och liknande, beräknas kosta totalt 8 000 kronor exklusive moms. 

Vid behandlingar och ingrepp där totalkostnaden överstiger 8 000 kronor exklusive moms, inklusive återbesök och liknande, ska behandlande veterinär kontakta MFD som fattar beslut innan behandlingen fullföljs.

Vid akuta och livshotande situationer

Vid akuta och livshotande situationer, om MFD inte går att nå inom rimlig tid, får behandlande veterinär tillsammans med ledarhundsföraren fatta nödvändiga beslut. Veterinär ska dock i efterhand informera MFD så snart som möjligt.

Rådfråga MFD vid behov

Behandlande veterinär har vid behov möjlighet att få råd och stöd av MFD.

Journalhantering 

Kopia på journalanteckningar ska skickas per e-post till MFD inom 72 timmar efter varje behandling/hälsokontroll. Hundens namn och ID-nummer ska framgå.

Veterinären ska följa SJVFS 2023:19 för journalhantering och branschens sed gällande journalhantering och sekretess.

Skicka journalanteckningarna till: ledarhundar@mfd.se

Journalföring, intygsskrivning, tystnadsplikt, delegering och rapportering hos Jordbruksverket

Föraren och MFD har delat kostnadsansvar

Av ansvarsförbindelsen som ledarhundsförarna undertecknar framgår att ledarhundsföraren ansvarar för löpande kostnader för skötsel och omvårdnad av ledarhund, såsom foder, hygienartiklar, egenvårdsartiklar, leksaker, egenvård inkluderat kloklippning och pälsvård etcetera. 

Ledarhundsföraren ansvarar även för alla kostnader som uppstår i samband med utlandsresa, såsom avmaskning och tillkommande vaccinationer samt pass. 

MFD bekostar foder som förskrivs av veterinär och som utgör del av behandling för sjukdom under en begränsad tid. MFD bekostar även nödvändig veterinärvård och av veterinären förskriven medicin. 

Detta innebär att kostnader som ledarhundsföraren ska stå för inte ska faktureras myndigheten.

Ansvarsförbindelsen mellan MFD och föraren

Fakturareferens för veterinära tjänster 

Myndigheten för delaktighet: Org.nr: 202100-5588

Följande information ska anges på fakturan:

 • Hundens namn och ID-nummer
 • Veterinärmottagning
 • Dag för behandling
 • Typ av behandling
 • Specificerad kostnad

Fakturering ska ske per hund, inte samlingsfakturering. 

Kontakta oss

Vid frågor kan ledarhundsverksamheten på MFD kontaktas på:
Telefon: 08-600 84 84
E-post: ledarhundar@mfd.se

Kontakta ledarhundsverksamheten