Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Till sök Kontakta ledarhundsverksamheten Om webbplatsen

För syncentraler

Syncentralerna informerar om ledarhund som förflyttningshjälpmedel, bistår i ansökan om dispositionsrätt och hjälper ledarhundsförare att träna in nya vägar.

Syncentralen har tre uppdrag i relation till ledarhundsverksamheten och enskilda personer som ansöker om rätt att disponera ledarhund.

  1. Informera om ledarhund som förflyttningshjälpmedel. 
  2. Bistå i ansökningar om dispositionsrätt och ta fram de två intygen om orienterings- och förflyttningsförmåga samt synnedsättning som är bilagor till ansökan. 
  3. Stödja den enskilde ledarhundsföraren vid inträning av nya vägar. 

1. Informera om ledarhund

Att informera om ledarhund som förflyttningshjälpmedel kan till exempel handla om att reflektera över hur ledarhunden kan ge ett mervärde och påverka en persons liv. Kan en ledarhund exempelvis:

  • bidra till ökad trygghet så att det går att röra sig mer självständigt på olika platser i samhället?
  • göra att förflyttningar går snabbare och på ett sätt som tar mindre energi i anspråk?
  • innebära att den sökande kan arbeta, arbeta på en annan arbetsplats, gå en utbildning eller på annat sätt göra det möjligt att genomföra en önskad förändring?

2. Bistå i ansökan om dispositionsrätt

Syncentralen har också en viktig roll i att bistå den sökande med ansökan om det finns önskemål om det. Det är också syncentralen som tar fram de två intygen som den sökande behöver bifoga sin ansökan. Intygen är en del av det underlag MFD behöver för att kunna fatta beslut om dispositionsrätt till ledarhund. 

Vägledning för att skriva intyg till ledarhundsansökan

Processen till ledarhund ur syncentralens perspektiv

Information om ansökan finns på följande webbsida: 

Ansöka om ledarhund

3. Träna in nya vägar med ledarhundsförare 

Personal på syncentral som vill lära sig mer om orienterings- och förflyttningsträning med ledarhundsförare kan ta del av MFD:s stödmaterial i ämnet. Stödet är framtaget i samarbete med syncentraler. 

Orienterings- och förflyttningsträning med ledarhund

Socialhaptiska signaler med ledarhund

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har samlat socialhaptiska signaler inom området och som används när en person har dövblindhet. Dessa kan även användas till personer som enbart har en synnedsättning. De socialhaptiska signalerna finns beskrivna både i text och med filmer. 

Med ledarhund hos Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor