Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Fakturera MFD

Sedan 2019 gäller e-fakturalagen och det är Myndigheten för delaktighets utgångspunkt att alla fakturor ska hanteras elektronisk.

Myndigheten för delaktighet använder Statens servicecenters e-handelstjänst i Visma Proceedo med systemleverantör Visma Commerce.

Det går att skicka elektroniska fakturor till MFD via PEPPOL-nätverket eller genom att ni kostnadsfritt ansluter er till Visma Proceedos leverantörsportal.

Kontakt för frågor om fakturering

Mejla till MFD:s kontaktperson för frågor om fakturering om du undrar över något. 

Susanne Haglund: susanne.haglund@mfd.se

Faktura via PEPPOL-nätverket

I första hand vill vi att ni skickar e-fakturor till oss via PEPPOL-nätverket, ett europeiskt nätverk för elektroniska fakturor som är öppet för alla.

För att göra det behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem om de kan skicka e-fakturor via PEPPOL-nätverket. 

MFD tar emot Sveafaktura. Här följer de uppgifter ni behöver för att kunna skicka Sveafaktura till oss via PEPPOL-nätverket. 

  • Adress i PEPPOL: 0007: 2021005588
  • Format: PEPPOL BIS Billing 3.0 (faktura och kreditnota)

Utförligare information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. 

Peppol hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Fakturera via Visma Proceedo leverantörsportal

Om ni inte har möjlighet att fakturera via PEPPOL-nätverket kan ni kostnadsfritt ansluta er till Visma Proceedos leverantörsportal och skicka e-fakturor till oss på ett enkelt sätt. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få e-fakturor.

Kontakta oss på e-postadress, susanne.haglund@mfd.se, om ni vill få en inbjudan till leverantörsportalen (Visma Supplier Center).

Pappersfaktura

Om ni inte kan använda e-faktura skickar ni en pappersfaktura till följande adress och inkluderar referens och namn på er kontaktperson på MFD. Uppgifterna ska framgå av vår beställning/order/avrop.

Myndigheten för delaktighet
FE 7787
831 90 Östersund

Lagkrav på e-faktura

Sedan den 1 april 2019 gäller också lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling   (e-fakturalagen). Därför är Myndigheten för delaktighet utgångspunkt att alla fakturor ska hanteras elektronisk. 

Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling hos Riksdagen

Sedan den 1 november 2018 ska samtliga myndigheter i Sverige skicka och ta emot elektroniska fakturor via Peppol-nätverket enligt föreskrift 2003:770. 

Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte hos Riksdagen