Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Tillsyn över hunden - med eller utan koppel

Alla hundägare är skyldiga att ha tillsyn över sin hund, med eller utan koppel. Kravet gäller också för assistanshundar.

Hundägare har vissa förpliktelser mot samhället, bland annat av lagen om tillsyn över hundar och katter. Den lagen gäller alla hundar, även en assistanshund. 

Alla hundar, oavsett om det är en assistanshund eller inte, ska skötas och hållas på ett sätt så att de inte orsakar andra skada. En hund får inte heller orsaka “avsevärd olägenhet”, till exempel betyder det att hunden inte får jaga cyklister eller springa fram till hundrädda personer.

Om en assistanshundsförare måste ha sin hund lös så ska föraren ha en sådan kontroll över hunden att kontrollen motsvarar ett osynligt koppel. Ordet koppeltvång finns däremot inte i lagstiftningen.

Tillsyn över hundar och katter hos Länsstyrelsen i Stockholm (ändra till din lokala länsstyrelse på webbplatsen)

Lagen om tillsyn över hundar och katter hos riksdagen

Lokala ordningsföreskrifter

I många kommuner står assistanshundar inskrivna i de lokala ordningsföreskrifterna. Detta kan innebära att det finns områden i kommunen där assistanshunden inte behöver ha koppel.

De lokala reglerna för varje kommun hittar du hos aktuell kommun. Vissa kommuner har lite information och andra har mycket tydlig information på sina webbplatser, men det går också att ringa kommunens miljö- och hälsoskydd.  

Koppeltvång i skyddade områden

Det kan också finnas lokala regler om koppeltvång och regler i skyddade områden, exempelvis är det alltid koppeltvång i nationalparker. Reglerna för naturreservat hittar du hos länsstyrelsen, det brukar även finnas informationstavlor i reservaten. 

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste hundar hållas under extra stor uppsikt ute i naturen. Det är till och med straffbart om hunden förföljer vilda djur. Paragrafen om extra uppsikt finns för att skydda vilda djur under den tid på året när de får sina ungar.

Hundar i naturen hos Naturvårdverket