Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Var en assistanshund får vara

En assistanshund behöver ibland få vara på platser där andra hundar inte får vara. Det är viktigt att föraren kan ta med sig hunden i de flesta sammanhang där föraren behöver vara.

En svart assistanshund som ligger på golvet framför sin förares säte i tunnelbanevagnen.

Rätten att ta med sig en assistanshund i olika miljöer är inte tydligt reglerad i lag. Men det är sedan länge praxis att assistanshundar behöver få vistas i miljöer där hundar i vanliga fall inte är välkomna. 

Många assistanshundsförare upplever ändå att det finns hinder i samhället vad gäller möjligheten att ta med sig sin hund. Trots detta är det en del av livet med en assistanshund att i förväg ta reda på var assistanshundar kan vistas. Det är också ett viktigt personligt ansvar för föraren att vara lösningsfokuserad när intresse eller behovskonflikter uppstår.

Förbud mot diskriminering

Assistanshundsförare omfattas av diskrimineringsförbudet som har samband med funktionsnedsättning. Förbuden omfattar bland annat restauranger, butiker, varuhus, vårdcentraler, sjukhus, läkarmottagningar, simhallar, teatrar och gym. De gäller också kollektivtrafiken, färdtjänst och taxi.

Hos Diskrimineringsombudsmannen finns det information om vad verksamhetsansvariga behöver göra för att inte diskriminera person­er som använder ledar- eller assistans­hund.

Ledar- och assistanshundförares skydd enligt diskrimineringslagen hos Diskrimineringsombudsmannen

Kommunen

Vad som är tillåtet på en offentlig plats regleras i kommunernas ordningsföreskrifter. Där framgår också ofta var hundar får vistas runt om i kommunen.

I allmänhet är ledarhundar för synskadade undantagna när hundar inte får vistas på en viss plats. Och allt oftare gör kommunen samma undantag för assistanshundar. Men eftersom de lokala reglerna för assistanshundar kan variera är det alltid viktigt att ta reda på vad som gäller.

Exempel på sådana offentliga platser är:

 • Lekplatser
 • Idrottsanläggningar
 • Badstränder
 • Bibliotek
 • Skolor
 • Förskolor
 • Vårdlokaler
 • Teatrar
 • Kommunhus

Vårdinrättningar

Även vården i regionerna kan tillämpa olika regler för var assistanshundar får vistas. Många vårdaktörer tillåter assistanshundar att följa med, men det är alltid bra att i förväg ta reda på vad som gäller.

Lästips till dig som arbetar med hundar inom vård och omsorg

Socialstyrelsen har i samarbete med Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt tagit fram en vägledning för de som arbetar med hundar inom vård och omsorg.

Hundar i vård och omsorg Vägledning till gällande regelverk hos Socialstyrelsen

Svensk förening för vårdhygien har sammanställt ett underlag till vårdhygieniska rutiner för bland annat hund inom vård- och omsorgsverksamheter.

Djur i vården - Vårdhygieniska rekommendationer avseende djur inom vård- och omsorgsverksamhet hos Svenska föreningen för vårdhygien, SFVH

Mataffärer och restauranger

Några platser där det ofta upplevs som oklart om en assistanshund får följa med in eller inte är mataffärer, restauranger och caféer. 

Huvudregeln är att det inte går att ta med sig husdjur in i en livsmedelsanläggning, så som en butik eller en servering. Men oftast är det ändå, enligt Livsmedelsverket, möjligt för en assistanshund att vistas i dessa lokalers kundutrymmen. Detta även om livsmedelslagstiftningen har stränga hygienkrav och att hundar vanligen inte får vistas i lokalen. 

I de fall en restaurang- och butiksägaren bedömer att det inte är möjligt för en assistanshund att av hygienskäl vistas i kundutrymmena bör de anpassa sina lokaler så att de blir tillgängliga även för kunder med assistanshund. 

Den som avgör om det finns en risk för att livsmedel smittas eller smutsas ner är restaurang- och butiksägaren. 

Får man ta med sig sin ledarhund på restaurang eller i en livsmedelsbutik? hos Livsmedelsverket 

Hundar och andra husdjur samt ledar- och assistanshundar Kontrollwiki hos Livsmedelsverket

Enligt EU-direktiven som gäller certifierade assistanshundar i dagligvaruhandel så ska hunden ha ett tydligt täcke med logotyp som visar att hunden är utbildad och föraren ska kunna visa upp en id-bricka med bild på föraren och hunden om någon ansvarig för butiken frågar efter den.

Kollektivtrafiken

De flesta kommuner har likställt assistanshundar med ledarhundar och kollektivtrafikutföraren har ofta lagt till assistanshundar bredvid riktlinjerna för ledarhundar på sina webbplatser.

Ledarhundar får alltid åka med i kollektivtrafiken och sitta var som helst. Men det finns inte heller här några exakta regler så det är bra att kontrollera före resa vad som gäller i respektive kommun. Ledarhundar, och då oftast också assistanshundar, åker alltid kostnadsfritt i kollektivtrafiken.

Enligt lagen om handikappanpassad kollektivtrafik ska den som är ansvarig för driften av lokaltrafiken se till att personer med funktionsnedsättning kan åka med. Särskilda behov som personer med funktionsnedsättning har ska beaktas. Detta gäller dock tillgänglighet till kollektivtrafiken och assistanshundar berörs inte i lagen.

Ansvar för och anpassning av kollektivtrafik 

Lagen om handikappanpassad kollektivtrafik hos riksdagen

Färdtjänsten

Färdtjänsten likställer ofta assistanshunden med ledarhunden. När färdtjänst beställs är det viktigt att berätta att resan inkluderar en assistanshund. Hunden måste sitta säkert under färden.

 I många regelverk för färdtjänst behöver föraren ha inskrivet i färdtjänstbeslutet rätten att få ta med sig en assistanshund kostnadsfritt. Annars kommer det att betraktas som att personen tar med sig vilket husdjur som helst.  

Skolor och förskolor

När antalet assistanshundar bland barn och unga ökar väcker det frågor om hund i förskola och skola. Frågor det blir viktigt att prata om är till exempel

 • allergi
 • hundrädsla
 • rädsla för att en hund ska skapa en rörig miljö.

Det är bra att kontakta huvudmannen för skolan och fråga om barnet kan ta med sin assistanshund. En huvudman i kommunen representeras av skolchefen tillsammans med rektor och på en privat skola är det skolchefen.

Ibland får skolor frågan om den har en riskanalys och handlingsplan som hanterar assistanshundar och allergi. Men eftersom djur i skolan inte regleras i skollagen, så finns det inga direkta krav på riskanalys och handlingsplan i dessa frågor.

Skollagen och förordningar hos Skolverket

Assistanshund i skolan

Muséer, bibliotek och nöjesparker

Oftast får assistanshundar följa med in på bibliotek och museer oavsett vem det är som driver verksamheten. Men säkrast är att ringa i förväg och fråga om ett besök planeras. Det varierar också hur stor kunskap personal har om assistanshundar.

Gällande nöjesparker gäller samma sak. Viktigt att hunden har sitt täcke på och att den är lätt att identifiera då det ofta är mycket personal på dessa ställen.

Andra privata näringsidkare som gym och affärer

Här finns inga riktlinjer då det är helt privata verksamheter. Ofta finns dock stor välvilja och i olika grupper på sociala medier brukar det finnas många tips om olika ställen som accepterar att assistanshund följer med.

I övrigt gäller att visa hänsyn, genom att till exempel ta ett extra täcke på en hund som fäller mycket när ekipaget är på gymmet och att löptikar har skydd på sig.

Många situationer går att lösa  

Flera assistanshundsaktörer har slutit en överenskommelse med Astma- och allergiförbundet om hur behovskonflikter vad gäller allergi ska hanteras.

Överenskommelsen innebär att så långt det är möjligt ska allas behov tillgodoses. Många situationer går att lösa med respekt för varandras behov.

Ett liknande förhållningssätt är rimligt vid andra intressekonflikter som exempelvis hundrädsla.