Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Ansvar för och anpassning av kollektivtrafik

Ansvaret för och anpassningen av kollektivtrafiken regleras i lagen om kollektivtrafik och lagen om handikappanpassad kollektivtrafik.

Ansvar för kollektivtrafiken

Enligt lagen om kollektivtrafik ska det i varje län finnas en regional kollektivtrafikmyndighet med det övergripande ansvaret för länets kollektivtrafik.

I kollektivtrafikmyndigheternas uppgifter ingår bland annat att upprätta och fastställa ett trafikförsörjningsprogram.

I trafikförsörjningsprogrammet ska det bland annat finnas tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. Programmet ska också redovisa de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer.

Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet i enlighet med lagen.

Lag (2010:1065) om kollektivtrafik på riksdagens webbplats

Förordning (2011:1126) om kollektivtrafik på riksdagens webbplats 

Anpassning av kollektivtrafik

Enligt lagen om handikappanpassad kollektivtrafik ska den som har tillsyn över kollektivtrafik och den som utövar sådan trafik se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionsnedsättning. Vidare anges att när kollektivtrafik planeras och genomförs ska särskilda behov för personer med funktionsnedsättning beaktas. De färdmedel som används ska så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionsnedsättning.

Enligt förordningen om ”handikappanpassad kollektivtrafik”. har Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen föreskriftsrätt för det som behövs om färdmedlens och terminalens konstruktion, utrustning och drift.  

Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik på riksdagens webbplats

Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik på riksdagens webbplats

Material och information om tillgänglighet i kollektivtrafiken

Nedan hittar finns exempel på regionala riktlinjer och annat material om tillgänglighet i kollektivtrafiken.

Riktlinjer tillgänglighet för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning (2024) från trafikförvaltningen på Stockholm läns landsting webbplats

Checklistor vid detaljplanering, tillgänglighet och hållbart transportsystem (uppdaterade 2018) på Trafikverkets webbplats