Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Assistanshundens historia

Assistanshunden har en lång historia. Hundar har hjälpt personer med funktionsnedsättning i tusentals år.

Mosaikvägg från Herculaneum i Italien.

När vi ser assistanshundar i arbete är det lätt att tänka att det är ett nytt fenomen. Men så är det inte. Assistanshunden har utvecklats genom historien. Krig har till exempel varit avgörande för att hundarna finns och det var en svensk som kom på att personer med funktionsnedsättning själva kan utbilda sina hundar. 

Äldsta fyndet är 2 000 år

Det äldsta kända fyndet av en assistanshund är från år 74 e.Kr. Det är en dekoration på en byggnad i den romerska staden Herculaneum i ruinerna efter vulkanen Vesuvius. Bilden visar en man med käpp som leds av en hund i koppel.

Liknande motiv finns i en skriftrulle från 1200-talet och som arkeologer hittade i Kina. Från medeltiden och framåt finns också liknande historier och bilder från olika delar av Europa.

Skolor för ledarhundar

Ledarhunden som vi känner till den blev vanlig först efter första världskriget. Då blev många soldater blinda efter att ha utsatts för granatattacker och giftgas.

En tysk läkare som hette Gerhardt Stalling öppnade 1916 världens första skola för ledarhundar i Odenberg i Tyskland. Han reagerade på att hans egen hund var väldigt uppmärksam på de blinda soldaterna.

Tio år efter det öppnades skolor i Schweiz och USA. 1927 finns siffror på att det fanns 4 000 registrerade ledarhundar som arbetade i Tyskland.

Den första ledarhunden i Sverige utbildades 1945.

Hundar användes i världskrigen

Hundar som arbetade för personer inom militären användes under båda världskrigen. Den grupp vi vet mest om är hundar som hjälpte blinda.

Från andra världskriget finns det många historier om hundar som hade olika uppgifter. De användes bland annat för att söka upp sårade soldater och bära mat och utrustning till soldater i fält.

Efter andra världskriget användes hundar till det som vi i dag kallar psykisk hälsa-hund. På den här tiden fanns det inga utbildningar eller titlar för assistanshundar.

Hundarna utvecklade många av sina egenskaper själva när de levde med personer som hade svåra trauman från kriget. Hundarna blev ett känslomässigt stöd för många med posttraumatiskt stressyndrom, PTSD.

En utbildning för servicehundar

De assistanshundar som vi idag kallar servicehundar, signalhundar och psykisk hälsa-hundar kom efter världskrigen.

Det var den amerikanske hundforskaren Bonita Bergin som hittade på begreppet “servicehund” 1975. Hon hade rest runt i Asien och sett personer med fysiska funktionsnedsättningar ta hjälp av åsnor. Hon forskade på hundar och tänkte att hundar kan hjälpa fler personer på nya sätt.

Bonita Bergin startade stiftelsen Canine for Independence i USA där de första servicehundarna utbildades.

Sveriges första servicehund Lajban

Under 1980-talet ökade intresset för andra assistanshundar än ledarhundar, även i Europa. Flera skolor startade som utbildade service- och signalhundar.

Sverige fick sin första assistanshund 1989. Det var hundpsykologen Anders Hallgren och hans fru Marie Hansson Hallgren som 1986 fick uppdraget att utbilda en bordercollie som hette Lajban till servicehund tillsammans med hennes förare. Det gjorde de i samarbete med hundinstruktören Marie Fogelquist.

Anders Hallgren hade redan 1984 kontakt med en hundskola i Belgien. De utbildade färdiga servicehundar som de sålde till personer med fysiska funktionsnedsättningar.

Anders Hallgren ville då testa om föraren kunde utbilda sin egen hund. På det sättet behövde inte hundarna flytta så många gånger när de var små. Han ville visa att det gick att träna hund även när man satt i rullstol.

Det går visst att träna hundar från rullstol

En intervju med hundpsykologen Anders Hallgren som tidigt visade att personer kan utbilda sin egen assistanshund.
Porträtt - Det går visst att träna hundar från rullstol

Framväxten av verksamheten med assistanshundar i Sverige

1993 startade projektet Service- och signalhundsgruppen som drevs av Stiftelsen Nordiska Rehabiliteringsfonden med medel från Allmänna arvsfonden och Socialstyrelsen. Projektet hade fem år senare utbildat 50 färdiga ekipage.

Många av de instruktörer och förare som hade ingått i projektet ville fortsätta utbilda service- och signalhundar. De såg att hundarna förändrade livet för sina förare. De bildade därför 1999 den ideella föreningen Svenska Service- och signalhundsförbundet, SoS.

Idag är Svenska Service- och signalhundsförbundet, SoS, och Svenska Brukshundklubben, SBK, de största organisationerna som utbildar assistanshundar, som inte är ledarhundar. Det har varit möjligt att utbilda assistanshund genom SBK sedan 2016.

Uppdraget från regeringen att öka användningen av service- och signalhundar i Sverige

År 2008 fick Hjälpmedelsinstitutet i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig försöksverksamhet för att öka användandet av service- och signalhundar i Sverige. Försöksverksamheten sköttes av Service- och Signalhundsförbundet, SoS, i samarbete Hjälpmedelsinstitutet. Försöket pågick åren 2009 – 2013. Det rapporterades till regeringen år 2014. 

Socialstyrelsen utvärderade försöket genom Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, CMT, på Linköpings universitet. Utvärderingen kom fram till att försöket var lyckat.

Utvärdering av försöksverksamhet med service- och signalhundar (pdf) hos Socialstyrelsen

Stödfunktionen för brukare, beställare med flera

Sedan 2015 har Myndigheten för delaktighet haft i uppdrag att upphandla en stödfunktion för brukare (förare), beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar.

MFD har genomfört tre upphandlingar. Sedan starten 2015 har stödfunktionen drivits av Svenska Brukshundklubben, SBK. Finansieringen avslutades vid årsskiftet 2023/2024.