Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Statistik över assistanshundar

All statistik över assistanshundar i Sverige är osäker. Skälet är att det saknas ett heltäckande register för assistanshundar.

Att det saknas ett heltäckande register gör att det varken går att säga säkert hur många assistanshundar som är i tjänst eller vad hunden arbetar med. Men här följer några uppskattningar.

Antal ekipage i tjänst eller under utbildning

De flesta aktörer som grundutbildar assistanshundar examinerar dem hos någon av de tre aktörerna: Svenska Brukshundklubben, SBK, Svenska Service- och Signalhundsförbundet, SoS och Assistanshunden.

Utifrån aktörernas egna uppgifter hade dessa tre aktörer våren 2023 sammantaget:

  • 275 stycken aktiva ekipage
  • 79 stycken ekipage i utbildning.

Vilken typ av assistanshund ökar mest

Åren 2015 till 2021 var servicehund NPF och psykisk hälsa-hund den assistanshund som ökade mest hos de två stora aktörerna Svenska Brukshundklubben, SBK, och Svenska Service- och Signalhundsförbundet, SoS.

Källa: Analys av assistanshundverksamheten och behovet av utveckling (sidan 15)

Registret Hunddata

Vissa assistanshundsägare kan frivilligt registrera sin hund i registret Hunddata hos Svenska Kennelklubben. De assistanshundar som finns i registret har titeln AH eller AH (oreg). Det framgår inte vilken typ av assistanshund som registrerats. En assistanshund som är registrerad står kvar i registret även efter att den slutat arbeta.

För att kunna registrera en assistanshund i Hunddata-registret ska ägaren skicka in ett examinationsprotokoll från Svenska Brukshundklubben, SBK, eller Svenska Service- och Signalhundsförbundet, SoS.

Åren 2019–2022 har totalt 109 stycken assistanshundar registrerats i SKK:s hunddatabas Hunddata.

Registret Hunddata hos Svenska kennelklubben