Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Checklista för att skapa en tillgänglig arbetsplats för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet

Checklistan ger vägledning i att förbereda en arbetsplats för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet. Det framgår också hur arbetsgivare kan använda tjänster och teknik för att göra arbetsplatsens kommunikation och information tillgänglig.

Denna checklista är ett stöd för dig som är chef, HR-specialist eller arbetar med arbetsmiljöfrågor. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete

En inkluderande och tillgänglig arbetsmiljö är en förutsättning för att personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet ska kunna arbeta. Genom att låta tillgänglighetsfrågorna ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan en arbetsgivare arbeta förebyggande.

En bra idé är att inventera möjligheten för personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet att kommunicera och ta del av information. Kartläggningen hjälper dig att identifiera eventuella brister för att i nästa steg välja teknik och tjänster som underlättar för medarbetaren.

Det kan till exempel handla om tolktjänster, arbetshjälp medel eller produkter som kan köpas i vanliga handeln, till exempel smarta telefoner och surfplattor.

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig information

Inventera behov, förutsättningar och eventuella hinder för kommunikation

Planera tillgång till tolk

Om distanstolkning

Mer vägledning om digitala möten

I vår checklista för tillgängliga digitala möten finner du ytterligare råd och tips för planering och genomförande av möten.

Checklista för tillgängliga digitala möten

Fördjupad information hos andra myndigheter

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Erbjuder fördjupad information om hur man lever upp till kraven på digital tillgänglighet enligt internationell standard för tillgänglighet WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Digital tillgänglighet på DIGG:s webbplats

Arbetsmiljöverket

Information om det förebyggande arbetet med tillgängliga arbetsmiljöer, akustik och belysning, samt föreskrifter om hur arbetsplatser ska utformas.

Förebyggande arbete för en tillgänglig arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets webbplats

Ljud och akustik på Arbetsmiljöverkets webbplats

Ljus och belysning på Arbetsmiljöverkets webbplats

Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1), föreskrifter på Arbetsmiljöverkets webbplats

Sveriges kommuner och regioner

En guide om hur man långsiktigt kan skapa inkluderande arbetsplatser . 

Guide om inkluderande arbetsplatser - länk till Sunt arbetsliv