Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Yttrandefrihet för medier och tillgänglighetskrav

Yttrandefrihetsgrundlagens syfte är att garantera rätten för var och en att etablera sig och i radio, tv, film, video och vissa databaser uttrycka sig.

I yttrandefrihetslagen används begreppet ”i tråd” som avser till exempel sändningar via internet eller i kabel. För sändningar i tråd har etableringsfriheten ansetts så stark att det har krävt undantag i yttrandefrihetsgrundlagen för att i lag få ställa krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Denna bestämmelse omfattade tidigare inte det som kallas beställ-tv. Det vill säga när den som är användare själv bestämmer över när ett program startar eller slutar.

Det har därför nyligen införts en ny samlad bestämmelse i yttrandefrihetsgrundlagen. Den tillåter regler i vanlig lag som ställer krav på att göra program som sänds i tråd tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik.

Den nya bestämmelsen avser den som sänder tv eller erbjuder tv-program på särskild begäran genom överföringar i tråd ur en databas enligt den så kallade databasregeln i yttrandefrihetsgrundlagen. Det gör det möjligt att ställa krav i lag på tillgänglighet för beställ-tv även i tråd.

För sändningar i marknätet får det ställas krav i de tillstånd som finns. Det beror på att frekvensutrymmet som kan användas för sändningarna är begränsat. Det finns alltså inte samma möjligheter för var och en att etablera sig. Det motiverar en möjlighet att i lag reglera olika villkor för tillstånden t.ex. om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469) 3 kap. 2 §, på riksdagens webbplats

Förarbeten finns i prop. (2017/18:49) Ändrade mediegrundlagar, på regeringens webbplats