Hoppa till huvudmenyn Till startsidan Nyheter Till sök Kontakta oss Om webbplatsen

Upphovsrätt

Genom upphovsrättslagen är det möjligt att ta fram exempelvis skrifter, böcker och illustrationer i tillgängliga format.

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk skapar möjligheter att exempelvis ta fram skrifter, böcker och illustrationer i tillgängliga format för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ta del av dem. Det är möjligt på grund av ett undantag från upphovsrätten i lagen.

Ett exempel på undantag är när Myndigheten för tillgängliga medier, Specialpedagogiska skolmyndigheten och bibliotek tar fram och distribuerar talböcker och andra format.

Det är också tillåtet för en enskild person eller för någon som agerar på uppdrag av en enskild person att ta fram tillgängliga exemplar av verk.

År 2018 ändrades upphovsrättslagen för att fungera tillsammans med EU-rätten. Med EU-regleringen genomfördes det så kallade Marrakechfördraget. Ändringen gav bland annat ökade möjligheter till gränsöverskridande utbyte av tillgängliggjorda exemplar av litterära konstnärliga verk.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 2 kap. 17 § och 17 a-f § på riksdagens webbplats